Cesty a památky

Kolínsko » Oleška » kostel Všech svatých

kostel Všech svatých
**

Oleška, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely gotické

Původně raně gotický kostel z 3. čtvrtiny 13. století, poprvé doložený v roce 1348 v „Knize stvrzovací“, sepsané z nařízení pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. V roce 1384 kostel vyhořel a následně byl opraven, jak o tom svědčí nápis na zdi kostela. V tomto roce je také první zmínka o faře. Pozdně goticky byl kostel přestavěn kolem roku 1500 a další přestavby se dočkal v 18. století. Do dnešní podoby pak byl přestavěn v roce 1888 podle návrhu Františka Schmoranze prodloužením lodi směrem k západu o jednu okenní osu s varhanní emporou a ukončením zcela novým romantizujícím západním průčelím. Barokní okna v lodi dostala gotizující lomený záklenek a přestavba byly ukončena v roce 1899 zvýšením věže o jedno patro. V roce 2018 byly opraveny krovy a provedeno nové zastřešení.

Jednolodní obdélný kostel s hranolovou věží se sakristií v přízemí po severní straně pětiboce ukončeného presbytáře. Na jižní straně lodi přístavek schodiště na kruchtu.

Presbytář je sklenut masivní křížovou žebrovou klenbou s žebry zkoseného profilu a paprsčitým závěrem na mohutné konzoly ve tvaru komolých jehlanců. Z presbytáře vede do sakristie pozdně gotický portál, sakristie v podvěží je sklenuta křížovou klenbou. Loď je plochostropá, kruchta v lodi dřevěná.

Zařízení kostela je pseudogotické z roku 1857 a z let 1885-86, z části dílo jičínského řezbáře Josefa Stoklasy, obrazy na hlavním a bočním oltáři pocházejí od Antonína Lhoty a Jana Umlaufa z 50. a 80. let 19. století. Varhany jsou z roku 1880 od varhanářské dílny Rejna – Černý z Prahy. Socha sv. Jana Nepomuckého pod kruchtou pochází z počátku 19. století. Barokní cínová křtitelnice z roku 1768 byla odcizena v 90. letech 20. století.

Podle dochovaných detailů presbytáře lze kostel jednoznačně datovat do období pozdní vlády Přemysla Otakara II. a je tedy jedním z nejstarších příkladů užití polygonálního závěru ve venkovském sakrálním stavitelství středočeské oblasti.

Od 1. ledna 2005 filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu. Bohoslužby se konají každou první neděli v měsíci od 11:45 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel Všech svatých je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 36062/2–827.

Fotogalerie

Oleška - kostel Všech svatých, západní průčelí (2017)Oleška - kostel Všech svatých (2017)Oleška - kostel Všech svatých, jižní stěna (2017)Oleška - kostel Všech svatých, závěr presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, severní stěna s věží (2017)Oleška - kostel Všech svatých, symbol kříže na jižní stěně (2007)Oleška - kostel Všech svatých, celkový pohled do lodi kostela (2017)Oleška - kostel Všech svatých, vítězný oblouk (2017)Oleška - kostel Všech svatých, průhled přes vítězný oblouk do presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, vítězný oblouk a klenba presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, klenba presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, portál z presbytáře do sakristie (2017)Oleška - kostel Všech svatých, hlavní oltář (2017)Oleška - kostel Všech svatých, vitráž okna v presbytáři (2017)Oleška - kostel Všech svatých, kazatelna (2017)Oleška - kostel Všech svatých, boční oltář (2017)Oleška - kostel Všech svatých, severní stěna lodi (2017)Oleška - kostel Všech svatých, pohled na kruchtu (2017)Oleška - kostel Všech svatých, varhany (2017)Oleška - kostel Všech svatých, podkruchtí (2017)Oleška - kostel Všech svatých, půdorys

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Rišlink V., Jouza L., Valentová J.: Gotika na Kolínsku. Regionální muzeum Kolín 1998.

Záhorka J.: Hledání ideálního chrámu, sakrální architektura období historismu na Kolínsku. Národní památkový ústav a Regionálním muzeem v Kolíně. Praha / Kolín 2017.

Odkaz

www.farnostkostelec.cz

Mapa

Poloha

Kostel stojí v jihovýchodní části vsi při hlavní silnici Praha – Kutná Hora.

GPS: 49°58'19.050"N, 14°55'2.780"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK