Cesty a památky

Kolínsko » Oleška » kostel Všech svatých

kostel Všech svatých
**

Oleška, Kostely, synagogy a modlitebny, Kostely gotické

Původně raně gotický kostel z 3. čtvrtiny 13. století, podle dochovaných detailů presbytáře ho lze jednoznačně datovat do období pozdní vlády Přemysla Otakara II., takže se jedná o jeden z nejstarších příkladů užití polygonálního závěru ve venkovském sakrálním stavitelství středočeské oblasti.

Kostel je poprvé písemně doložený až v roce 1348 v „Knize stvrzovací“, sepsané z nařízení pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. V roce 1384 kostel vyhořel a následně byl opraven, jak o tom svědčí nápis na zdi kostela. V tomto roce je také první zmínka o faře. Pozdně goticky byl kostel přestavěn kolem roku 1500 a další přestavby se dočkal v 18. století. Do dnešní podoby pak byl přestavěn v roce 1888 podle návrhu Františka Schmoranze prodloužením lodi směrem k západu o jednu okenní osu s varhanní emporou a ukončením zcela novým romantizujícím západním průčelím. Barokní okna v lodi dostala gotizující lomený záklenek a přestavba byly ukončena v roce 1899 zvýšením věže o jedno patro. V roce 2018 byly opraveny krovy a provedeno nové zastřešení.

Jednolodní obdélný kostel s hranolovou věží se sakristií v přízemí po severní straně pětiboce ukončeného presbytáře. Na jižní straně lodi věžovitý polygonální přístavek se schodištěm na kruchtu. Západní průčelí je uzavřeno trojúhelníkovitým štítem s ozubeným vlisem, ukončeným kamenným křížem. V jeho středu je vstupní pseudogotický sedlový portál s lomeným tympanonem a nad ním kruhové okno.

Presbytář je sklenut masivní křížovou žebrovou klenbou s žebry zkoseného profilu a paprsčitým závěrem na mohutné konzoly ve tvaru komolých jehlanců, uprostřed se potkávající v hladkém svorníku. Z presbytáře vede do sakristie pozdně gotický portál, sakristie v podvěží je sklenuta křížovou klenbou. Loď je plochostropá, ukončená dřevěnou kruchtou na dvou zděných hranolových sloupech.

Zařízení kostela je pseudogotické z roku 1857 a z let 1885-86, z části dílo jičínského řezbáře Josefa Stoklasy, obrazy na hlavním a bočním oltáři pocházejí od Antonína Lhoty a Jana Umlaufa z 50. a 80. let 19. století. Varhany jsou z roku 1880 od varhanářské dílny Rejna – Černý z Prahy. Socha sv. Jana Nepomuckého pod kruchtou pochází z počátku 19. století. Barokní cínová trojnohá křtitelnice z roku 1768 byla bohužel odcizena v 90. letech 20. století.

Od 1. ledna 2005 filiální kostel spadající pod správu Řimskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy Kolínského vikariátu. Bohoslužby se konají každou první neděli v měsíci od 11:45 hodin.

Prohlášení za památku

Kostel Všech svatých je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 36062/2–827.

Fotogalerie

Oleška - kostel Všech svatých, západní průčelí (2017)Oleška - kostel Všech svatých (2017)Oleška - kostel Všech svatých, jižní stěna (2017)Oleška - kostel Všech svatých, závěr presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, severní stěna s věží (2017)Oleška - kostel Všech svatých, symbol kříže na jižní stěně (2007)Oleška - kostel Všech svatých, celkový pohled do lodi kostela (2017)Oleška - kostel Všech svatých, vítězný oblouk (2017)Oleška - kostel Všech svatých, průhled přes vítězný oblouk do presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, vítězný oblouk a klenba presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, klenba presbytáře (2017)Oleška - kostel Všech svatých, portál z presbytáře do sakristie (2017)Oleška - kostel Všech svatých, hlavní oltář (2017)Oleška - kostel Všech svatých, vitráž okna v presbytáři (2017)Oleška - kostel Všech svatých, kazatelna (2017)Oleška - kostel Všech svatých, boční oltář (2017)Oleška - kostel Všech svatých, severní stěna lodi (2017)Oleška - kostel Všech svatých, pohled na kruchtu (2017)Oleška - kostel Všech svatých, varhany (2017)Oleška - kostel Všech svatých, podkruchtí (2017)Oleška - kostel Všech svatých, půdorys

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 2. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1978.

Rišlink V., Jouza L., Valentová J.: Gotika na Kolínsku. Regionální muzeum Kolín 1998.

Záhorka J.: Hledání ideálního chrámu, sakrální architektura období historismu na Kolínsku. Národní památkový ústav a Regionálním muzeem v Kolíně. Praha / Kolín 2017.

Odkaz

www.farnostkostelec.cz

Mapa

Poloha

Kostel stojí v jihovýchodní části vsi při hlavní silnici Praha – Kutná Hora.

GPS: 49°58'19.050"N, 14°55'2.780"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK