Cesty a památky

Kolínsko » Nučice » Lom Pokornova skála

Lom Pokornova skála

Nučice, Příroda, Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) Pokornova skála je bývalý lom na proslulý červený Nučický pískovec, který byl v provozu od 90. let 19. století do roku 1945. Kvalitní pískovec z tohoto lomu byl použit při stavbě mostu v Sázavě nebo na objektech Posázavské železnice. Zdejší kámen ale nalezl uplatnění i při dostavbě chrámu sv. Víta na Pražském hradě nebo v okolí kostela Všech svatých v Olešce, použit byl při rekonstrukci chrámu sv. Bartoloměje Kolíně, kostela sv. Štěpána a sousední zvonice v Kouřimi, ale i při úpravách zámku Konopiště a mnoha dalších staveb. Jsou z něj rovněž vytesány kamenické prvky portálu královské hrobky a podstavec řezaného dřevěného oltáře s plastikou Ukřižovaného od Františka Bílka na Pražském hradě. Dnes je lom opuštěný, zčásti zarostlý křovinami a v nejspodnější části zatopený vodou. Lom není nijak chráněn.

Červený pískovec se však v okolí těžil již od středověku, kdy byl používán na stavbách církevních i světských. Z místního pískovce je například postavena věž a mohutné oblouky gotického chrámu Sázavského kláštera z 1. poloviny 14. století, kostel v minoritském klášteře v Benešově, z něhož po husitských válkách zůstaly pouze mohutné opěrné pilíře, městské hradby v Českém Brodě, najdeme ho ve zdivu zámku v Kostelci nad Černými lesy i románských kostelů Zvěstování Panny Marie v Plaňanech nebo sv. Jakuba ve Stříbrné Skalici-Rovné, vytesán z něj byl i románský portál kostela sv. Václava v Hrusicích. Většina těchto středověkých lomů zcela zanikla, některé jsou dodnes v terénu patrné.

Místní červený pískovec patří do tak zvaného českobrodského permokarbonu, který je tvořen usazenými horninami z období mladších prvohor (karbonský a permský útvar). Permské usazeniny vznikaly asi před 225 – 270 miliony let, kdy došlo k velkému nahromadění sedimentů v blanické brázdě (příkopová propadlina procházející zhruba severojižním směrem od Českých Budějovic přes Mladou Vožici až do okolí Českého Brodu v délce 120km). V tomto období zde panovalo suché a teplé podnebí, obdobně jako dnes v některých oblastech tropů, takže při zvětrávání hornin se tvořily kysličníky železa, červeně zbarvené. Ty pak způsobují, že usazené horniny, vzniklé ze zvětralin, získávají charakteristickou červenou barvu.

Prohlášení za památku

Významný krajinný prvek (VKP) je vyhlášen ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 3, písm b).

Mapa

Poloha

Lom Pokornova skála leží jihovýchodně od Nučic.

GPS: 49°57'2.862"N, 14°53'42.116"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK