Cesty a památky

Kolínsko » Kouřim » zvonice u kostela sv. Štěpána

zvonice u kostela sv. Štěpána
**

Kouřim, Zvonice a zvoničky

Původně pozdně gotická zvonice, postavená v roce 1525 v severozápadním nároží tehdejšího hřbitova. Renesančně byla přestavěná kolem roku 1570 blíže neurčeným vlašským mistrem Filipem, který v té době působil ve službách kouřimské obce. Při této etapě získala věž bedněné zvonové patro v nejvyšším podlaží, spodní zděná část byla opatřena sgrafity a střechu tvořila cibulová báň. V roce 1670 zvonice vyhořela, takže byla následně obnovena v raně barokním stylu, přičemž bylo bedněné patro překryto omítkou jako ochrana proti požáru. Současnou podobu získala zvonice během necitlivé radikální přestavby v roce 1890, provedené podle projektu Josefa Mockera. Bedněné patro bylo tehdy nahrazeno dnešním zděným s pseudogotickými sdruženými okny a ciferníky hodin. Současně bylo zřízeno dnešní jehlancovité zastřešení se čtyřmi vikýři a štíhlou vrcholovou věžičkou. V roce 1959 byla dle zachovalých pozůstatků volně rekonstruována renesanční podoba průčelí s psaníčkovými sgrafity, k jejíž další obnově, tentokrát s maximálním respektováním původního stavu z 16. století, došlo roku 1992.

Hranolová, volně stojící dvoupatrová věž s výškou 34 metry, v přízemí s gotickým zdivem pokrytým renesančním sgrafitem. Přízemí je osvětleno hrotitým pozdně gotickým okénkem z první etapy výstavby (1525) a během poslední rekonstrukce zde byl konzervován zachovalý zbytek původní vnitřní omítky z konce 16. století. Po dřevěném schodišti se šedesáti čtyřmi stupni je přístupné zvonové patro, v němž jsou zavěšeny dva barokní zvony z roku 1671 od mladoboleslavského zvonaře lotrinského původu Jeana Pricqueye [žána prika] - větší zvon Štěpán (1250 kg) a menší Marie (700 kg). Stejný zvonař zhotovil i dva další, nezachované zvony Václav (v roce 1808 byl prodám do Chrudimi) a Apoleny (350 kg, rekvírován za 1. světové války). V roce 1725 byl do východního okna druhého patra zvonice osazen menší zvonek Umíráček, který se rovněž stal obětí válečné rekvizice z roku 1916. V roce 2020 byla vypsána veřejná sbírka na doplnění chybějícího zvonu Apolena.

Pozoruhodností kouřimské zvonice je nezvyklý způsob zavěšení zvonů na principu tzv. vysokého točení. Tato technická kuriozita, uplatněná původně na řadě míst ve středních a severovýchodních Čechách, se dnes kromě Kouřimi zachovala pouze v obci Rovensko pod Troskami na Semilsku. Zvony jsou zavěšeny v poloze srdcem vzhůru, a do pohybu se uvádějí šlapáním na pedály. Spolehlivé vysvětlení tohoto způsobu zavěšení zvonů neexistuje, pravděpodobně se jednalo o inovaci klasického způsobu zavěšení, která se však neujala, a se ani nerozšířila. Oproti klasickému zvonění je tento způsob zvonění mnohem razantnější, neboť již první úder zvonu má maximální hlasitost (nedochází k postupnému „rozhoupávání“ zvonu doprovázenému tichým zvoněním na začátku a konci). Na zvony se dnes zvoní pouze několikrát v roce při svátečních příležitostech.

Prohlášení za památku

Zvonice je spolu s kostelem sv. Štěpána zapsána do Ústředního seznamu kulturních nemovitých památek ČR pod číslem 46168/2–806.

Fotogalerie

Kouřim - zvonice od jihu (2007)Kouřim - zvonice od severu (2020)Kouřim - zvonice od západu (2009)Kouřim - nároží zvonice a kostel (2008)Kouřim - zvonice, gotické okno v přízemí (2006)Kouřim - zvonice, zvonové patro (2020)Kouřim - zvonice, větší zvon Štěpán (2020)Kouřim - zvonice zvon Štěpán (2020)Kouřim - zvonice, zvon Štěpán odspodu (2020)Kouřim - zvonice, zvon Štěpán, detail (2020)Kouřim - zvonice, zvon Štěpán, detail výzdoby (2020)Kouřim - zvonice, zvon Marie (2020)Kouřim - zvonice, zvonění na zvon Štěpán (2009)

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Zvonice stojí před kostelem sv. Štěpána na jižní straně hlavního náměstí v Kouřimi.

GPS: 50°0'8.777"N, 14°58'39.927"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK