Cesty a památky

Kolínsko » Nučice » Lípa u Nučic

Lípa u Nučic

Nučice, Příroda, Památné stromy

Památný strom Lípa u Nučic je vysoký 27 metrů,obvod jeho kmene činí 359 cm, koruna je vysoká 20 metrů a široká 15 metrů (měření v roce 1994). Strom byl zasazen kolem roku 1800, jeho zdravotní stav je výborný, kvete a plodí.

Důvodem ochrany je to, že strom vytváří esteticky zajímavou krajinnou dominantu

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena městským úřadem Kostelec nad Černými lesy dne 29. srpna 1995, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104014.

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípa roste v nadmořské výšce 369 metrů, 100 metrů západně od okraje vsi při silnice do Kozojed.

GPS: 49°57'16.365"N, 14°52'45.176"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK