Cesty a památky

Kolínsko » Oplany » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Oplany, Archeologická naleziště, Ostatní archeologické nálezy

1. Středověká vesnice (vrcholný středověk)

Pozůstatky bezejmenné vesnice, kterou již na počátku 20. století identifikoval na základě povrchového průzkumu Josef Ladislav Píč jako domnělé mohylové pole. Při detailním průzkumu zaniklých obcí na Černokostelecku v 70. a 80. letech 20. století prováděném Zdeňkem Smetánkou a Janem Klápštěm, byly v domnělých mohylách identifikovány relikty vrcholně středověkých staveb, vybudovaných převážně v období tzv. vnitřní kolonizace probíhající v Čechách od počátku 13. století. Tyto hypotézy pak potvrdil na základě povrchového průzkumu lokality v roce 1999 Jiří Bernat. Detailní archeologický výzkum lokality zatím nebyl proveden.

Mapa

Poloha

Pozůstatky středověké vesnice se nacházejí 2 km severozápadně od Oplan v zákrutě spojovací silnice, odbočující z hlavní silnice č. 108/II do Hradce.

GPS: 49°55'37.374"N, 14°50'22.050"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK