Cesty a památky

Kolínsko » Hradec

Hradec
Znak obce Stříbrná Skalice, jejichž je Hradec administartivní součástí

Nejstarší písemné zprávy o Hradci pocházejí ze 13. století a vzpomínají ho jako majetek pánů z Cimburka, usazených na hrádku v Dědicích (dnes Hradové Střimelice). V písemných pramenech jsou k roku 1396 zmiňováni v záznamech o fundacích církevních beneficií a donacích církevním institucím pražské arcidiecéze (tzv. Liber erectionum) na statcích v Hradci zmíněni Jan Čista a Velk řečený Rubáš v souvislosti s převedením platu 1 kopy grošů kostelu sv. Martina v Kostelních Střimelicích, který se na ně převáděl ze vsi Čerčany. Součástí dnešního Hradce je i propastský mlýn, o jehož existenci se lze dozvědět ze stejného pramenu jako o Hradci v záznamu z roku 1412, kde se praví, že Jan Strýc ze Střimelic (Hradových) prodal mlýn řečený Propast faráři farního kostela v Střimelicích (Kostelních). V roce 1554 Hradec kupuje Jan mladší z Valdštejna a připojuje ho k panství Komorní Hrádek, k němuž náležel až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

K významnému rozšíření zástavby v Hradci dochází po I. světové válce, kdy v okolí propastského rybníka vyrůstá postupně množství chat. Majitelem jedné z nich je v té době i Bohumil Němec, který v roce 1935 jako jediný kandidoval proti Eduardu Benešovi ve volbě nástupce T. G. Masaryka do úřadu prezidenta republiky. O významu Hradce mezi turistickými cíli meziválečného období svědčí existence hotelu a tří výletních restaurací – Propast, Hačka a hostinec s kuželnou v č. p. 1. Po II. světové válce výstavba chat pokračuje a zastavěním plochy původního hořejšího rybníka dochází k propojení dvou historických částí – Hradce a Propasti. I dnes tvoří převážnou část zástavby obce chaty a rekreační objekty.

Administrativní údaje

Hradec je od roku 1964 administrativní součástí obce Stříbrná Skalice, jejich vlastní katastrální území činí 1,6 km. Administrativní součástí Hradce je část samoty Hačky, jejíž větší část náleží do katastru Černých Voděrad.

Odkaz

www.stribrnaskalice.cz

Mapa

Poloha

Hradec leží v údolí Jevanského potoka 8 kilometrů jižně od Kostelce nad Černými lesy (29 kilometrů západně od Kolína) v nadmořské výšce 346 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK