Cesty a památky

Kolínsko » Hradec » hradiště

hradiště

Hradec, Archeologická naleziště

Předpoklad existence opevněného místa na katastru obce Hradec vychází již z jejího samotného pojmenování. Podoba zdejšího hradiště sice bývá přesvědčivě popisována v literatuře, nicméně se nezakládá na žádném dosud provedeném archeologickém výzkumu. Na temeni od východu přístupné ostrožny, která k jihu a západu spadá příkrými svahy, se však žádné povrchové stopy opevnění nenacházejí, pouze z okolí rybníka Propast jsou známy ojedinělé nálezy, jako zlomek eneolitického (pozdní doba kamenná) sekeromlatu a střepy raně středověké keramiky.

Uvažovat lze také o tom, že opevněné místo mohlo být v protipoloze nad soutokem Zvánovického potoka s Jevanským potokem v areálu raně středověkého sídliště, zničeného ve 20. století těžbou písku.

Jiří Bernat a Milan Štědra se také domnívají, že podle formulace starších popisů lokality a možné záměny v názvu lokality Hradec x Na Hradcích, lze usuzovat na záměnu s eneolitickým hradištěm v poloze Na Hradcích v Rovné u Stříbrné Skalice.

Mapa

Poloha

Hradiště by se mělo nacházet na plošině v nadmořské výšce 362 metry mezi rybníkem Propast a spojovací silnicí vedoucí z Hradce k hlavní silnici Stříbrná Skalice – Konojedy, která je nejsnáze přístupná od východu.

GPS: 49°55'27.080"N, 14°50'17.720"E

Přístupnost

Volně přístupné

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK