Cesty a památky

Kolínsko » Stříbrná Skalice » dům čp. 10

dům čp. 10
*

Stříbrná Skalice, Venkovské domy, Zděné stavby

Barokní rozložitý dům z 18. století, inspirovaný panskou architekturou. Šířkový dům se do ulice veřejně prezentuje tehdy moderním stavebním řešením a slohovou fasádou. Vstupuje se do něj po městském způsobu z průjezdu, který je rámován portálem s kamenným ostěním vytesaným z červeného nučického pískovce, a ve kterém jsou doposud zavěšena cenná původní barokní dvoukřídlá vrata s vsazenými menšími vstupními dveřmi. Okna v průčelí jsou rámována ozdobně tesaným kamenným ostěním ze stejného červeného pískovce jako u portálu. Obvod fasády uzavírá lizénový rámec, který nese profilovanou barokní římsu, tesanou z masivního kmene dřeva. Dům je kryt mansardovou valbovou střechou, dělenou další dřevěnou římsou. Až do počátku 20. století kryly celou střechu, tak jako i u řady dalších skalických domů, dřevěné šindele. Průjezd se za domem otevírá do rozlehlého dvora ohrazeného původně po celém obvodu kamennou zdí. Po pravé, východní straně, lemují dvůr hospodářské stavby. Zadní stranu dvora uzavírala kamenná stodola, zachovaná dnes již jen ve zbytcích.

V novověku patřil dům čp. 10 mezi usedlosti, ke kterým náležely největší výměry zemědělské půdy a jméno Nekvasil, z rodu, který zde žil, se objevuje již v Berní rule z roku 1654. Z téhož rodu pocházeli i dva starostové obce. Na počátku 20. století byla v tomto domě umístěna první skalická pošta.

V roce 2015 byly obnoveny fasády domu a jejejich původní barevnost.

 

Prohlášení za památku

Dům je zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 32091/2–3127.

Fotogalerie

Stříbrná Skalice - dům čp. 10 (2017)Stříbrná Skalice - dům čp. 10, vstupní portál a barokní vrata (2015)

Mapa

Poloha

Dům čp. 10 stojí na severní straně Pražské ulice.

GPS: 49°53'52.590"N, 14°50'45.220"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK