Cesty a památky

radnice
*

Stříbrná Skalice, Radnice

Dne 23. října 1715 byla majitelem černokosteleckého panství, vévodou Tomášem Emanuelem Savojským, potvrzena žádost Skalických o postavení nové radnice, jejíž stavba byla provedena v letech 1718-19. Tehdy se jednalo ještě o stavbu zcela, nebo zčásti dřevěnou, která byla v letech 1766–80 přestavěna do dnešní podoby a dále upravována v 19. století, jak dokládá letopočet 1826 v nadpraží portálu z červeného nučického pískovce na severní straně, a stejně staré jsou i původní klasicistní dveře. V roce 1884 byla přistavěna nejvýchodnější část budovy a pravděpodobně při této přestavbě bylo také zazděno podloubí, po rekonstrukci v roce 1921 opět otevřené. Další opravy radnice proběhly v roce 1966 a 1980–81.

Jednopatrová volná obdélná barokní budova s podloubím o dvou arkádách v přízemí západního průčelí. Průčelí je členěno průběžnou římsou s pilastry a ukončeno je členěným pilastrovým štítem nad kterým se zdvíhá nízká hranolová věž krytá cibulovou bání s lucernou. Na plechové korouhvičce je postava havíře a hvězda na vrcholu. Zajímavostí je skutečnost, že věž je ve skutečnosti dřevěná, pouze omítnutá na rákosem obitém bednění.

V přízemí radnice je od roku 1990 hostinec Na Radnici, který navazuje na tradici někdejšího šenku a městského hostince, umístěného zde od samých počátků její existence. Zbytek budovy není využíván.

Prohlášení za památku

Radnice je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 18346/2–856.

Fotogalerie

Stříbrná Skalice - radnice, celkový pohled (2015)Stříbrná Skalice - radnice, pohled od jihozápadu (2015)Stříbrná Skalice - radnice, věž od jihu (2015)Stříbrná Skalice - radnice, západní štít (2015)Stříbrná Skalice - radnice (1921, SOkA Kolín)

Mapa

Poloha

Radnice čp. 19 stojí při východní straně náměstí Na Městečku.

GPS: 49°53'51.310"N, 14°50'47.670"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK