Cesty a památky

Kolínsko » Stříbrná Skalice » Lípa ve Stříbrné Skalici

Lípa ve Stříbrné Skalici

Stříbrná Skalice, Příroda, Památné stromy

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) o výšce 23 metry, koruně o výšce 20 a šířce 15 metrů a s obvodem kmene 359 cm (měřeno v roce 2010). Lípa byla vysazena kolem roku 1840. Zdravotní stav stromu je dobrý. Zásluhou paní Hany Senftové ze Stříbrné Skalice byl strom označen tabulkou se státním znakem.

Důvodem její ochrany je to, že vytváří krajinnou dominantu a má zajímavý estetický vzhled.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

 

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Městským úřadem Kostelec nad Černými lesy 17. června 1994, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104023.

Fotogalerie

Stříbrná Skalice - Lípa ve Stříbrné Skalici, pohled od severovýchodu (2017)Stříbrná Skalice - Lípa ve Stříbrné Skalici, pohled od jihu (2017)Stříbrná Skalice - Lípa ve Stříbrné Skalici, detail kmenu (2017)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Strom roste na severním svahu před kostelem sv. Jana Nepomuckého.

GPS: 49°53'47.001"N, 14°50'41.869"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK