Cesty a památky

Kolínsko » Stříbrná Skalice » kaple Panny Marie (zaniklá)

kaple Panny Marie (zaniklá)

Stříbrná Skalice, Kaple a kapličky

Čtvercovou klasicistní kapli nechal postavit v roce 1818 místní kolář Procházka na náklad obce a umístil v ní vlastní kamennou sochu Panny Marie. Její stavbou tak vrcholily na počátku 19. století snahy obce o přeměnu severní části veřejného prostoru tržiště ve skutečné náměstí, jemuž vytvořila těžiště na jeho delší severojižní ose. Kaple byla bohužel zbořena v roce 1964 se zdůvodněním, že překáží rozvoji dopravy. Skutečné příčiny byly však spíše politické a demolici musela provést armáda, přičemž byla pokácena i dvojice lip.

Tato poměrně rozměrná stavba se k severu otevírala vstupní arkádou a na každé boční straně jedním velkým oknem s polokruhovým záklenkem. Nároží měla plochou pásovou bosáž a v mělkém vpadlém poli na vnější jižní stěně byla nástěnná malba. Kaple byla kryta sedlovou střechou.

Z kaple se do doby revitalizace náměstí v roce 2010 dochoval jen nepatrný pahrbek na severní straně, z něhož vystupovalo pouze několik základových kamenů. V současnosti obec uvažuje o její obnově v mírně posunuté poloze za silnici.

Fotogalerie

Stříbrná Skalice - zaniklá kaple Panny Marie (archiv Podlipanského muzea v Českém Brodě)Stříbrná Skalice - zaniklá kaple P. Marie (27. dubna 1912 při generální vizitaci farnosti - pod baldachýnem arcibiskup Lev Skrbenský, foto F. Hanka, SOKa Kolín)

Mapa

Poloha

Kaple stávala uprostřed náměstí na úrovni domu čp. 43.

GPS: 49°53'49.520"N, 14°50'46.040"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK