Cesty a památky

Kolínsko » Bečváry » Lípa Semanských

Lípa Semanských

Bečváry, Příroda, Památné stromy

Památný strom Lípa Semanských je vysoký 20 metrů, obvod kmene činí 237 cm, jeho koruna je vysoká 18 metrů a široká 14 metrů (měření v roce 2014). Kmen se dělí na dvě kosterní větve z nichž ta směrem do dvora se téměř současně rovněž rozdvojuje. Větvení jsou tlaková, v současné době bez známek poškození. Menší větev směřující k domu byla v minulosti zkrácena. Strom byl zasazen v roce 1910 na počest narození Růženky Semanské, dcery místního sedláka Josefa Semanského. Zdravotní stav stromu je velmi dobrý.

Důvodem ochrany je výjimečný vzrůst stromu a také skutečnost, že se jedná o rodový strom.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Městským úřadem Kolín usnesením ze dne 23. dubna 2010, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 105604.

Fotogalerie

Bečváry - Lípa Semanských (2017)Bečváry - Lípa Semanských, znak památného stromu (2017)

Zdroj informací

Gregor M.: Život na památných stromech I., vydal Městský úřad Kolín, 2014.

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Památná lípa stojí na dvoře domu čp. 117 při silnici na Drahobudice.

GPS: 49°57'21.516"N, 15°4'31.910"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK