Cesty a památky

Kolínsko » Bořetice » Bořetická lípa

Bořetická lípa

Bořetice, Příroda, Památné stromy

Památný strom Bořetická lípa je celkově vysoký 24 metry, obvod jeho kmene činí 494 cm. a kuruna je vysoká 21 metrů a široká 16 metrů (měřeno v roce 2009). Lípa byla vysazena kolem roku 1760, první písemný záznam o stromě se objevuje v nově založené kronice obce Bořetice z roku 1924, kde se uvádí, že musí být stará minimálně 100 let, neboť nikdo nepamatuje ani z vyprávění, kdy byla vysazena. Zdravotní stav stromu je velmi dobrý.

Důvodem ochrany je to, že se jedná o esteticky zajímavý strom, který je významný svým vzrůstem, je součástí kulturní památky (kaple) a tvoří výraznou krajinnou dominantu.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena na základě usnesení Okresního národního výboru Kolín 24. června 1987. V Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104047.

Fotogalerie

Bořetická lípa od východu (2009)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR http://drusop.nature.cz/

www.botany.cz

Mapa

Poloha

Lípa roste v centru obce u kaple v nadmořské výšce 320 metrů.

GPS: 49°57'59.870"N, 15°10'3.430"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK