Cesty a památky

Kolínsko » Pašinka » Lípa u Pašinky

Lípa u Pašinky
*

Pašinka, Příroda, Památné stromy

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) zasazená kolem roku 1870 u příležitosti svěcení obrazu Nejsvětější Trojice vloženého do božích muk. Strom je vysoký 18 metrů, přičemž 16 metrů je výška koruny, 17 metrů šíře koruny, a obvod kmene je 247 cm. Zdravotní stav stromu je velmi dobrý, vitalita výborná. Její ohromná pravidelná koruna samá téměř až k zemi, upravena řezem byla pouze v místech božích muk. Strom má všechny předpoklady k dosažení mohutného vzrůstu a zařazení se k největším a nejkrásnějším lípám České republiky.

Důvodem její ochrany je její estetický vzhled, vzrůst a to, že vytváří krajinnou dominantu ve spojení s kulturní památkou.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Krajským národním výborem Středočeského kraje dne 25. ledna 1983 na základě usnesení ONV Kolín ze dne 9. července 1981, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104056.

Fotogalerie

Pašinka - Lípa u Pašinky, celkový pohled (2008)Pašinka - Lípa u Pašinky (2008)Pašinka - Lípa u Pašinky, pohled od jihu (2008)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz

Mapa

Poloha

Památná lípa stojí nad božími mukami na severozápadním okraji vsi u staré polní cesty ke Kolínu.

GPS: 49°59'59.461"N, 15°11'1.104"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK