Cesty a památky

Kolínsko » Pašinka

Pašinka
Pašinka - pohled od severovýchodu (2012)

První písemná zmínka o vsi je z roku 1319, kdy se vzpomíná Petr z Pašiněvsi. V druhé polovině 14. století již ale byla ves patrně majetkově rozdělena na několik částí, neboť v roce 1374 se vzpomíná Buzek z Pašiněvsi ze zemanského rodu Lipanských, k roku 1380 je doložen ještě Václav z Pašinky a k roku 1395 Zbraslav z Pašinky. Kromě toho ještě část vsi náležela ke dvoru, jehož prvním doloženým majitelem byl kutnohorský měšťan Václav Wunderwein. Ten v roce 1384 prodal dvůr kolínskému měšťanovi Václavu Hamrovi a od té doby se majitelé dvora a k němu náležející části obce řídili kolínským městským právem. V roce 1414 koupil dvůr, tvrz a příslušnou část obce Jan ze Smržova, v roce 1460 náležela Pašiněves vladykům Širokým z Mírovic, za kterých byl obnoven mlýn při potoce pod tvrzí, zničený během husitských válek. V roce 1464 prodali bratři Zikmund a Oldřich Širocí tuto část vsi Janovi z Trojanovic, který všechny části vsi spojil do jednoho celku, a zrušil závislost na kolínském městském právu. Janův syn Petr, zvaný Pašinka, prodal v roce 1510 Pašinku Bohuslavovi z Dobřenic. později se v majetku vsi vystřídalo několik majitelů a v průběhu třicetileté války byla zpustošena procházejícími vojsky. Ves obnovil v roce 1653 její nový majitel, rytíř Jan Burian Slavíkovec ze Slavíkova († 1675), který sem přivedl nové osadníky z Polních Voděrad, které koupil v roce 1642. V roce 1693 získal ves bohatý pražský měšťan Vilém Arnošt Nigroni z Riesenbachu a od něho v roce 1712 Leopold Vežník z Věžník, který ji připojil ji ke svému panství Ratboř. V té době se jednalo o malo osadu, kde bylo pouze 16 obytných domů. Součástí ratbořského panství zůstala Pašinka až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848, kdy zde bylo již 58 domů a 384 obyvatel. Od roku 1850 je Pašinka samostatnou obcí okresu Kolín.

Významným rokem je rok 1885, kdy majitelka ratbořského velkostatku Terezie Pecingárová z Bydžína prodala dvůr s tvrzí v pašince kolínským měšťanům Václavovi a Janovi Radimským. Příslušníci rodu Radimských patří k nejvýznamnějším osobnostem obce.

Osobnosti

Václav Radimský (* 16. 2. 1839 Čelákovice – † 25. 1. 1907 Pašinka) - kolínský mlynář (1864) a vlastenecky orientovaný politik, kolínský purkmistr (1867), člen okresního zastupitelstva (1880) a starosta kolínského okresu (1889-93) a poslanec Českého zemského sněmu (1880-95); velmi se zasloužil o rozvoj a modernizaci Kolína, od roku 1885 byl s bratrem Janem spolumajitel statku Pašinka.

Václav Radimský (* 6. 10. 1867 Kolín – † 31. 1. 1946 Pašinka) - kolínský grafik a malíř, jeden z nejvýznamnějších českých impresionistů, jeho vzorem byl Claude Monet; náměty pro své obrazy čerpal zejména v Normandii a po roce 1922, od kdy žil na Pašince, pak z Polabí a Kolínska.

Ladislav Radimský (* 11. 3. 1871 Kolín – † 5. 4. 1922 Kolín) - významný podnikatel a spoluzakladatel průmyslových podniků na Kolínsku, v letech 1908-13 poslanec českého sněmu za staročeskou stranu, bratr malíře Václava Radimského.

Původ názvu

Pašinka se původně nazývala Pašiněves, v 17. století se obec nazývá střídavě Pašin nebo Pašinka, od této doby se tedy název obce ustálil a již se nezměnil. Název je odvozen od osobního jména Pašín, které je keltského původu.

Administrativní údaje

Pašinka je dnes samostatnou obcí, jejíž katastrální výměra činí 3,82 km² a žije zde 339 stálých obyvatel (1. ledna 2016).

Fotogalerie

Pašinka - mapa publikovaných pozoruhodností

Odkaz

www.obec-pasinka.cz

Související cestopisy / reportáže

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK