Cesty a památky

Kolínsko » Pašinka » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Pašinka, Archeologická naleziště

1. Nálezy z mladší doby kamenné (neolit)

V březnu roku 2022 byl zahájen rozsáhlý výzkum velkého neolitického sídliště z období kultur s lineární a vypíchanou keramikou. V rámci něj byl objeven mimořádný kostrový hrob staršího muže, který byl pohřben s broušenou sekerkou, kamenným brouskem, 10 čepelkami štípaných ka,menných nástrojů a 3 keramickými nádobami. Kolem krku měl  náhrdelník z jeleních grandlí (špičáků) a mezi patami a sedací kostí byla silně červeně probarvená hlína, patrně pozůstatek červeného barviva. Podle nádoby zdobené charakteristickou výzdobou lze tento hrob zařadit do kultury s vypíchanou keramikou (cca 5000-4300 př. n. l.). Další hrob ze stejného období obsahoval kostru skrčence, který byl uložen na bok s hlavou podloženou zvířetem, zřejmě krávou.

2. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

  • V roce 1980 byl na poli nad Polepkou jižně od vsi nalezen zbytek náramku z modrého skla ze 3. – 1. stol. př. n. l. , uložený je v Regionálním muzeu v Kolíně.
  • Na zahradách domů ve vsi byly údajně odkryty dva kostrové keltské hroby ze 4. – 3. stol. př. n. l., nálezy se však nedochovaly.

3. Nález z pozdní doby římské

V roce 2014 byla nad cestou u rybníčku Ve Varhánkách objevena při záchranném archeologickém průzkumu větší část pohárku s téměř celým rekonstruovatelným profilem (chybí pouze dno), v jehož spodní části je patrná zesílená stěna a náběh na nožkovité odsazení. Pohárek je měkké esovité profilace, jemně hlazeného povrchu a zdobí jej bohatá plastická výzdoba žlábků a důlků pod oběžnou horizontální rýhou v podhrdlí. Poházek lze zařadit do 2. poloviny 3. století až do první poloviny 4. století.

Fotogalerie

Pašinka - pohárek z doby římské (2014, kresba I. Vajglová)

Zdroj informací

Beneš Z., Nývltová Fišáková M.: Nové nálezy z pozdní doby římské a časné doby stěhování národů na východním okraji středních Čech. Archeologie ve středních Čechách 23, str. 521-541. 2019.

Mapa

Poloha

GPS: 49°59'44.274"N, 15°11'8.399"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK