Cesty a památky

Kolínsko » Hranice

Hranice

Ves Hranice se poprvé připomíná v roce 1380, kdy zde měl majetek Ješek z Hranic, po něm se v roce 1383 připomíná Čeněk z Hranic a v roce 1393 Jan z Hranic. V roce 1436 svědčil ve při o Kbel Vacek z Hranic a ten se také v roce 1400 nechal zapsat na Čáslavském sjezdu. V nadcházejícím období se majitelé vsi a dvora s tvrzí velmi často střídali, například Václav Mírek ze Solopysk (1501–20), Jan Srník ze Tří Dvorů (1526–29) nebo Jindřich Snížek z Vrchovišť (1531–34). V roce 1538 koupila Hranice Zuzana Pařízková z Trojanovic a v roce 1542 Václav Popel z Vesce, který Hranice připojil k ratbořskému panství. V roce 1580 za Bohuše Voděradského z Hrušova připadly Hranice k panství Suchdol. V roce 1610 hranický dvůr vyhořel a zpustlé Hranice připadly po Bohušově smrti v roce 1612 jeho jediné dceři Kateřině. V roce 1622 připadly Hranice královské komoře, která je připijila ke svému malešovskému panství. V období třicetileté války byla ves zničena procházejícími vojáky v roce 1631 a pro další období byl pouze opraven dvůr s tvrzí a mlýn.

V roce 1738 koupil dvůr Hranice svobodný pán Ignác Koch, sekretář císařovny Marie Terezie, a v roce 1754 ho trvale připojil se sousedními Bohouňovicemi k nově nabytému panství Červené Pečky. Nadále tedy přestaly Hranice jako samostatný statek existovat a součástí Červených Peček byly až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848. V letech 1850 - 1979 patřily Hranice k samostatné obci Bohouňovice I, v roce 1979 byly společně s nimi opět přiřazeny k Červeným Pečkám.

Administrativní údaje

Dvůr Hranice katastrálně náleží do katastru obce Bohouňovice I a společně s nimi administrativně patří k městysu Červené Pečky.

Odkaz

www.cervenepecky.cz

Mapa

Poloha

Hranice leží 5 kilometrů jižně od Kolína v nadmořské výšce 317 metrů.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK