Cesty a památky

Kolínsko » Hranice » železniční viadukt

železniční viadukt
*

Hranice, Industriál, Mosty

Kamenný železniční viadukt, postavený v roce 1900 během pouhých pěti měsíců na trati Kolín – Rataje nad Sázavou firmou Ing. Osvalda Životského (též Žiwotski). Na stavbě se podíleli i odborní pracovníci z jižního Tyrolska.

Celková délka mostu je 109 metrů, nejvyšší výška nad dnem Polepského údolí činí 31 metů. Most je půdorysně esovitě zakřiven, má sedm půlkruhových oblouků o rozpětí 12 metrů, vyklenutých z pečlivě opracovaných pískovcových kvádrů z kutnohorského pískovce a žulových bloků z lomů u Lipnice nad Sázavou. Pilíře mostu jsou mírně kónické, vyzděné z drobnějšího kamenného zdiva, s kvádrovým obkladem. Přibližně uprostřed výšky jsou zpevněné kvádrovými věnci. V úrovni patek oblouků vystupují z pilířů kamenné konzoly, sloužící k osazení ramenátů pro bednění kleneb. Krajní opěry a konce náspu jsou obloženy kyklopským zdivem. Zábradlí je původní, železné. Kolejový svršek je osazen do štěrkového lože, odvodněného otvory ve vrcholcích kleneb. Izolace kleneb mostu byla provedena již při stavbě mostu tehdy moderní technologií cementovým potěrem a plstí napuštěnou asfaltem.

Most u Hranic patří spolu s několika dalšími velkými kamennými železničními mosty k nejpůsobivějším a památkově nejcennějším objektům dopravního stavitelství na území středních Čech. Hodnotu mostu zvyšuje i fakt, že se dochoval ve zcela autentické podobě, bez novodobých modernizačních či rekonstrukčních zásahů a hlavně v dobrém technickém stavu. Most se navíc uplatňuje jako pozoruhodný krajinotvorný prvek v prostředí dosud nenarušeného romantického skalnatého údolí potoka Polepky.

Prohlášení za památku

Železniční viadukt byl 2. ledna 2009 prohlášen Ministerstvem kultury nemovitou kulturní památkou a zapsán do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 103404.

Fotogalerie

Hranice - železniční viadukt od jihozápadu (2016)Hranice - železniční viadukt od východu z dronu (2016)Hranice - železniční viadukt od východu (2006)Hranice - železniční viadukt od jihozápadu (2012)Hranice - železniční viadukt z ptačí perspektivy (2008)Hranice - železniční viadukt na podzim (2008)Hranice - železniční viadukt od jihu (2012)Hranice - železniční viadukt, stavba (1900, SOkA Kolín)

Zdroj informací

Kupr J., Navrátil M. a Kratochvíl M.: 100 let místní dráhy Kolín – Ledečko. Kolín 2000.

Hlušičková H.: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I. Praha 2001.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Železniční viadukt se nachází na místní dráze Kolín – Ledečko mezi stanicemi Červené Pečky a Ratboř v km 6,599 a u Hranic překračuje Polepské údolí.

GPS: 49°59'9.230"N, 15°11'13.880"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK