Cesty a památky

Kolínsko » Bohouňovice I

Bohouňovice I
Bohouňovicre I - střed obce (2008)

Ves Bohouňovice se poprvé připomíná v roce 1325, kdy zde sídlil Václav a Martin z Bohuňovic, doložení i na kupní smlouvě z roku 1333. Jejich synové Martin (Mareš) a Pešek z Bohuňovic se v letech 1370-97 uvádějí jako patroni kostela v sousedních Červených Pečkách. Mareš, zvaný Sak z Bohuňovic, je doložen v Kolíně jako svědek u listiny ohledně vsi Mnichovice (dnes Zálabí) v roce 1406 a je pravděpodobně zakladatelem zemanského rodu Saků z Bohuňovic, který vymřel až v roce 1720 jako rod hraběcí. V letech 1414 – 1564 nejsou o Bohouňovicích žádné zprávy, v roce 1564 se uvádějí jako součást panství Ratboř. V letech 1699 – 1710 patřily Bohouňovice hraběti Františkovi Antonínu Halleweilovi z Čechtic, majiteli malešovského panství, proto dodnes obyvatelům Bohouňovic říkají obyvatelé z okolních blízkých obcí posměšně „holevajti“. V roce 1738 koupil Bohouňovice i s nedalekým dvorem Hranice svobodný pán Ignác Koch a v roce 1754 je trvale připojil k panství Červené Pečky. K němu náležely až do zrušení patrimoniální správy po roce 1848.

Od roku 1850 byly Bohouňovice samostatnou obcí okresu Kolín, od roku 1910 s označením „I“ na rozlišení od Bohouňovic u Horních Krut, které nesou označení „II“. 

Původ názvu

Původní název obce byl Bohuňovice, tedy Bohuňův nebo Bohuňkův dvůr, a je tedy odvozen od osobního jména Bohuň, Bohún nebo Bohuněk (= Bohumil).

Administrativní údaje

Od roku 1979 jsou Bohouňovice I spolu s dvorem Hranice administrativní součástí městysu Červené Pečky, jejich vlastní katastrální území činí 3,09 km².

Fotogalerie

Bohouňovice I (2017)

Odkaz

www.cervenepecky.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK