Cesty a památky

Kolínsko » Bohouňovice I » kaplička

kaplička
*

Bohouňovice I, Kaple a kapličky

Pozdně barokní trojboká výklenková kaplička malebných proporcí z poloviny 18. století. Podobné kaple bývaly zasvěcené Nejsvětější Trojici, nicméně zde se doklad o zasvěcení nedochoval. Opravu zcela zchátralé památky provedli v roce 1995 studenti oboru konzervátorství a restaurátorství v rámci praxe, kdy získala červeno-bílou barevnost na základě odhadu sna základě podobnosti s jinými stavbami. V roce 2021 byla kaplička opravena restaurátory Janem Myškou a Lukášem Janotou z Nového Města nad Metují a v rámci této opravy ji byla navrácena barevnost, zjištěná po sejmutí novějších omítek.

Trojboká zděná výklenková kaplička vysoká 5,4 metru, která má shodné řešení všech tří stran. Kolem velkých štukem rámovaných obdélných nik, určených pro obrazy svatých (dle popisu z roku 1904 zde byly obrazy Panny Marie, sv. Josefa a sv. Václava), jsou vytažené pilastry s náznaky hlavic, v půlkruhovém zakončení rámovaných vpadlých polí je ve vrcholu náznak štukového klenáku přecházejícího spodní lištou římsového vlysu. Na všech třech straných jsou zkosemá nároží se štíhlými vysokými nikami pro umístění plastik. Po obvodu kaple obíhá korunní římsa, nesoucí trojúhelníkové štíty a zvonově vytaženou maltovou helmici tvaru báně, doplněnou při opravě 2021 chybějícím křížem.


Kaplička je v majetku městyse Červené Pečky.

Prohlášení za památku

Kaplička je zapsána do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 16761/2–705.

Fotogalerie

Bohouňovice I - trojboká výklenková kaplička od západu (2022)Bohouňovice I - trojboká výklenková kaplička od východu (2022)Bohouňovice I - trojboká výklenková kaplička od jihovýchodu (2022)Bohouňovice I - trojboká výklenková kaplička od severozápadu (2022)Bohouňovice I - trojboká výklenková kaplička od severu (2022)Bohouňovice I - trojboká výklenková kaplička, pohled od Hranic (2022)Bohouňovice I - trojboká výklenková kaplička (2008)Bohouňovice I - trojboká výklenková kaplička (2006)

Mapa

Poloha

Kaplička stojí 1 km severně za obcí v polích u staré cesty mezi Bouhouňovicemi I a Hranicemi.

GPS: 49°58'56.260"N, 15°11'18.740"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK