Cesty a památky

Kolínsko » Štítary

Štítary
Znak města Kolína, jehož jsou Štítary součástí

První písemná zmínka o obci je z roku 1088 v listinném falzu nadační smlouvy Vyšehradské kapituly (královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě), pořízeném před rokem 1142, podle kterého český kníže a pozdější první král Vratislav II. daroval kapitule jeden dvůr s pozemky a služebníkem jménem Radoň. Jako majetek kapituly jsou Štítary uváděny ještě v roce 1222, ale po vzniku města Kolína připadly v polovině 13. století kolínským rychtářům. Poprvé je ale jejich majetek ve Štítarech písemně doložen v roce 1327. V průběhu 14. století se vystřídala v držení Štítar řada kolínských měšťanů. Za husitských válek se Štítar zmocnil Mikuláš z Lapače a v roce 1439 poručníci jeho sirotků Ondřej Keřský a Matěj ze Zibohlav prodali Štítary tehdejšímu zástavnímu držiteli kolínského panství Bedřichovi ze Strážnice. Tehdy zbyl ze Štítar již jen dvůr, stojící východně od vsi, která zanikla zřejmě za husitských válek (tato zaniklá ves nestávala přímo v místech dnešní vsi, ale 1 km západně od ní v poloze Na starých Štitarech). Bedřich ze Strážnice postoupil ještě v roce 1439 dvůr Štítary svému bratrovi Šimonovi ze Strážnice (zemřel v roce 1461), který se stal předkem zemanů Štítarských ze Štítar. Jeho syn Jakub v roce 1523 prodal Štítary Martinovi Smolíkovi z Radovesnic, po němž se v roce 1541 vzpomíná ještě Pavel Smolík ze Štítar. V roce 1585 koupilo ves Štítary město Kolín, v jehož majetku zůstala až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

V letech 1850 - 1960 byly Štítary samostatnou obcí, od 1. ledna 1961 jsou městskou částí Kolína.

Osobnosti

Josef Blecha (* 11. 9. 1841 Štítary - † 13. 7. 1900 Praha) - architekt a stavitel, absolvent české techniky v Praze, v roce 1870 založil vlastní stavební firmu v Praze Karlíně, v roce 1871 byla z jeho podnětu založena Jednota stavitelů pro království České (od roku 1883 Spolek architektů a inženýrů v království Českém), až do své smrti byl jejím prvním předsedou.

Matěj Blecha (* 16. 7. 1861 Štítary - † 18. 12. 1919 Praha) - architekt a stavitel, absolvent pozemního stavitelství na Vysoké školy technické v Praze a architektury na Akademii výtvarných umění ve Vídni, později navázal na činnost karlínské firmy svého otce a vystavěl řadu pražských činžovních, obchodních domů a bankovních paláců. V roce 1906 obdržel rytířský řád císaře Franze Josefa za zásluhy o výstavbu studentské koleje na Novém Městě pražském. 

Matthew Spinka (* 30. 1. 1890 Štítary - † 1972 Clermont, Florida) - původním jménem Matěj Špinka, česko-americký historik, vydával historické spisy o husitském hnutí a do angličtiny přeložil dílo A. Jiráska.

 

Původ názvu

Název obce se odvozuje od živnosti, kterou zdejší obyvatelé provozovali - výroby štítů. V minulosti se také nazávaly Čtítary či Štítaři. V nestarší dochované písemné podobě jsou uvedeny jako Scitarih (1088).

Administrativní údaje

Štítary jsou dnes administrativní součástí města Kolína jako městská část, jejich vlastní katastrální území činí 2,33 km².

Odkaz

www.mukolin.cz

Mapa

Poloha

Štítary leží nad Pekelským potokem, 2 kilometry jihozápadně od Kolína v nadmořské výšce 194 metry.

V této obci naleznete

Nejbližší obce

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK