Cesty a památky

Kolínsko » Štítary » tvrz

tvrz

Štítary, Tvrze, Tvrze zaniklé

Tvrz ve Štítarech vystavěli zemané Štítarští ze Štítar, jejichž předkem byl Šimon ze Strážnice († 1461), bratr majitele kolínského hradu Bedřicha ze Strážnice. Tvrz je poprvé písemně doložena v roce 1501 za Šimona mladšího ze Štítar, ale jeho syn Jakub Štítarský jiprodal spolu s dvorem  Martinovi Smolíkovi z Radovesnic v roce 1523. Smolíkům z Radovesnic, kteří se také nazývají ze Štítar, náležely Štítary až do roku 1587, kdy zemřela nešťastnou náhodou utonutím a bez potomků mladá Kateřina Smolíková, provdaná za Samuela Freusichselbsta, který rovněž zemřel v témže roce. O jejich dědictví došlo ke sporům, ale štítarskou tvrz nakonec koupilo město Kolín.

Za městské vlády byla tvrz nadále udržována a sloužila hospodářským potřebám dvora. Připomíná se ještě v roce 1753, kdy město Kolín pronajímalo štítarský dvůr měšťanům Janu Wildlovi a Antonínovi Neumanovi. V nájemní smlouvě se výslovně uvádí, že uprostřed poplužního dvora stojí zděné stavení, kryté šindelem, jemuž se říká "Parkán". Jedná se bezpochyby o popis bývalé tvrze. V roce 1778 byl štítarský dvůr zrušen, pozemky rozparcelovány a budovy přestavěny na obydlí nových pozemkových vlastníků. Touto parcelací dvora vznikla dnešní ves Štítary, současně však zanikla tvrz, jejíž zdivo bylo použito při stavbě domů čp. 7 a 8, které vznikly na jejím místě.

Fotogalerie

Štítary - dům čp. 7 na místě tvrze (2016)Štítary - areál domu čp. 7 na místě tvrze (2016)

Zdroj informací

Tůma J.: Paměti osad na Kolínsku. Nakladatelství J. L. Bayer Kolín, 1915.

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; Východní Čechy. Praha, nakladatelství Svoboda, 1989.

Mapa

Poloha

Dnes stojí v místech tvrze domy čp. 7 a 8 na jižní straně návsi.

GPS: 50°1'7.100"N, 15°10'27.160"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK