Cesty a památky

Kolínsko » Radovesnice I

Radovesnice I
Radovesnice I - znak obce (2017)

Radovesnice byly založeny zřejmě v průběhu 12. století, kdy náležely k majetku strahovského kláštera v Praze. V roce 1176 se vzpomíná mělnický probošt Chřen, kterému bylo zdejší zboží směněno za Chabře. Vedle toho se v roce 1266 připomíná sídlo vladyky Vícemila z Radovesic (do konce 16. století se obec jmenovala Radovesice) a po něm celá řada majitelů s přídomkem z Radovesic až po Martina Smolíka z Radovesic vzpomínaného v roce 1515. Církevní část vsi zapsal v roce 1436 císař Zikmund ke kolínskému panství Bedřicha ze Strážnice. Na počátku 16. století získali sjednocenou obec Maternové z Květnice, kteří zde postavili první tvrz (v roce 1542 je připomínán Zdeněk Materna z Květnice). V období třicetileté války byly Radovesnice těžce poškozeny a když je v roce 1651 získal Václav Jiří ze Šternberka, musel je celé znovu vystavět. Radovesnice si mimochodem velmi oblíbil a ke stáru se zde usadil se svou druhou manželkou (oddáni byli v květnu 1681, ke konci téhož roku však zemřel). Později se majitelé obce střídali, až je v roce 1759 koupil nejvyšší pražský purkrabí Filip Krakovský z Kolovrat. Jeho syn je prodal v roce 1795 Janu Václavovi z Rummerskirchu a po dalších několika transakcích je nakonec v roce 1816 získal pruský hrabě Jakub Alexander Pourtalés-Gorgier, součástí jehož panství zůstaly do zrušení patrimoniální správy v roce 1848.

Od roku 1850 jsou Radovesnice začleněny jako samostatná obec do okresu Kolín s označením I, protože v okrese Kolín jsou ještě druhé Radovesnice.

Znak a vlajka obce

Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl dne 5. dubna 2017 usnesením č. 67 schválen znak a prapor obce, jejichž autorem je heraldik Jan Tejkal. Jedná se tak zvaný "mluvící znak", odkazující na majitele radovesnického panství. Na modrém štítě je stříbrná býčí hlava se zlatými rohy a jazykem, s nozdrami zleva prostřelenými zlatým šípem se stříbrným hrotem a opeřením (znak Maternů z Květnice), nad rohy je zlatá osmihrotá hvězda (znak Šternberků) a pod hlavou vrchol stříbrné věže s cimbuřím (erb Viléma Portalés-Gardiér). Vlajku tvoří modrý list s bílou býčí hlavou se žlutými rohy a jazykem, s nozdrami prostřelenými k žerďovému okraji žlutým šípem s bílým hrotem a opeřením, žlutou osmicípou hvězdou nad hlavou a vrcholem věže s cimbuřím pod hlavou.

Administrativní údaje

Radovesnice I jsou dnes samostatnou obcí, katastrální výměra činí 3,01 km² a žije zde 363 stálých obyvatel (1. ledna 2018).

Odkaz

www.radovesnice.cz

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK