Cesty a památky

Kolínsko » Radovesnice I » zámek

zámek
**

Radovesnice I, Zámky, Zámky dochované

První tvrz v Radovesnicích postavili Maternové z Květnice, kteří ves získali na počátku 16. století. Písemně je tvrz poprvé doložena až v roce 1608, dendrochronologickým průzkumem bylo datováno táhlo ve východní stěně bývalé tvrze do roku 1580. Z této původní stavby se dodnes dochovala část obvodového zdiva východního křídla, později upraveného na hospodářské stavení (pod omítkou se objevují renesanční psaníčková i figurální sgrafita, v roce 1989 je popsal Pavel Kroupa) a klenby v přízemí. Zpustlou tvrz, která byla vypleněna za třicetileté války, koupil v roce 1651 Václav Jiří Holický ze Šternberka, který zahájil její přestavbu na barokní zámek. Současně založil při zámku park a vinici, v roce 1713 vznikla bažantnice. V roce 1757 byl zámek poškozen při bojích v bitvě u Kolína, takže se majitelka Marie Maxmiliána Schaffgotschová rozhodla k jeho prodeji. Dne 1. 11. 1759 zámek koupil za 91 000 zlatých hrabě Filip Krakovský z Kolovrat, nejvyšší pražský purkrabí a nositel Řádu zlatého rouna. Ten dal zámek opravit, z této doby pochází také jeho současná podoba (dendrochronologický průzkum krovů a stropních trámů zámku potvrdil jejich stáří do let 1759-60). V dalším období se vystřídalo několik majitelů, až v roce 1816 kupuje Radovesnice za 260 000 zlatých Jakub Alexander hrabě Portalés-Gardiér. Stavební vývoj zámku byl ukončen modernizací interiérů a zrušením zámecké kaple v roce 1874 za Viléma Portalés-Gardiér. Zařízení kaple bylo převezeno do kostela ve Veltrubech. V roce 1890 koupili zámek v Radovesnicích již za 465 000 zlatých Arnold, Berta, Jiří a Vilemína Turnauovi, po nichž se zde vystřídalo ještě několik dalších majitelů. V roce 1950 přešel zámek do majetku státu a sloužil jako byty, kanceláře a knihovna.

V letech 1973–76 byly opraveny fasády a střecha, v roce 1985 odkoupil zámek kolínský podnik Tesla se záměrem zřídit zde rehabilitační centrum. Započaté práce na opravě zámku byly ukončeny v roce 1989, v roce 1993 byl na základě restitucí navrácen posledním majitelům, kteří ho vlastnili před znárodněním v roce 1950. V nadchá­zejících letech byl zámek nevyužíván a proto došlo k velmi rychlé devastaci této významné stavební památky, která byla v roce 2005 již na pokraji zřícení, ke kterému začalo docházet v průběhu roku 2006, kdy se dovnitř propadla střecha s věží. Park okolo zámku byl rovněž zcela zpustlý, stejně jako budovy bývalého dvora. Záchrana pro zámek přišla v dubnu roku 2007, kdy ho koupila firma ElitProfit ruského podnikatele Alexandra Sbojeva za účelem jeho generální rekonstrukce a následného obytného využití. V roce 2008 již byly zpevněné zdi zámku, dokončena byla nová střecha a znovu vztyčena byla již zřícená věž. V roce 2010 byla dokončena oprava fasád a probíhala oprava obou zámeckých bran a hospodářských budov v předzámčí včetně obnovy zachovaných renesančních sgrafit pod barokní omítkou. Hrubá stavba opravy byla dokončena v prosinci 2010 a vroce 2011 se zámek zase zaskvěl ve své původní kráse.

V letech 2011-18 sloužil zámek jako luxusní hotelový resort pro náročnou klientelu a uzavřenou společnost, v roce 2018 ho koupil slovenský podnikatel Peter Masarovič a upravil k obytným účelům. V roce 2021 zámek patřil bratislavské firmě HC Capital.

Zámek ani zámecký park nejsou veřejnosti přístupné.

Prohlášení za památku

Zámek byl 3. 5. 1958 zapsán s celým areálem a souusední sýpkou do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 21972/ 2–842.

Fotogalerie

Radovesnice I - celkový pohled na zámecký areál od severu (2017)Radovesnice I - zámek (2017)Radovesnice I - zámek od severu (2017)Radovesnice I - zámek od severovýchodu (2017)Radovesnice I - zámek, zahradní jižní průčelí (2017)Radovesnice I - zámek, věž (2017)Radovesnice I - zámek, půdorysná dispozice (2017)Radovesnice I - zámek, vstupní severní průčelí (2017)Radovesnice I - zámek z nádvoří (2017)Radovesnice I - zahradní průčelí zámku od jihovýchodu (2018)Radovesnice I - zahradní průčelí zámku od jihu (2018)Radovesnice I - zámek od jihozápadu (2018)Radovesnice I - zámek od západu (2. 4. 2011)Radovesnice I - zámek, západní brána (2018)Radovesnice I - východní zámecká brána (2. 4. 2011)Radovesnice I - příchod k zámku z východu (2. 4. 2011)Radovesnice I - průhled druhou východní bránou (2. 4. 2011)Radovesnice I - renesanční křídlo (2018)Radovesnice I - zbytky renesančních sgrafit (2018)Radovesnice I - zámek, socha v zámeckém parku (2018)Radovesnice I - zámek, monogram majitelů zámku (2018)Radovesnice I - zahájení opravy zámku (2008)Radovesnice I - zámek ve zříceninách (2007)Radovesnice I - propadlé klenby sklepení (2007)Radovesnice I - destrukce zámku (22. 4. 2006)Radovesnice I - klenba místnosti v jihozápadním nároží přízemí (2006)Radovesnice I - hlavní zámecká chodba (2006)Radovesnice I - vstupní hala zámku (2006)Radovesnice I - počínající zkáza zámku (repro vlastní fotografie 2002)Radovesnice I - půdorys zámku

Zdroj informací

Poche E. a kol.: Umělecké památky Čech 4. Praha. Vydalo nakladatelství ČSAV Academia, 1982.

Šimek T. a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, část VI, Východní Čechy. Vydalo nakladatelství Svoboda, Praha 1989.

Svoboda L. a kol.: Encyklopedie českých tvrzí, II. díl K - R, str. 644. Vydalo ARGO 2000.

Odkaz

www.zamekradovesnice.cz

Mapa

Poloha

Zámek čp. 1 stojí v severně orientovaném svahu nad vsí, obklopený parkem.

GPS: 50°0'33.001"N, 15°8'51.765"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK