Cesty a památky

Kolínsko » Radovesnice I » radovesnický vodovod

radovesnický vodovod

Radovesnice I, Industriál, Vodojemy a další vodovodní zařízení

Radovesnický vodovod byl třetím zdrojem pitné vody pro Kolín (po Labském a Štítarském vodovodu) a jak se později ukázalo, jednalo se o neúspěšný projekt. Vybudován byl v roce 1897 Ing. Karlem Kreslem podle pozměněného projektu Ing. Zeleného schváleného městkou radou již v roce 1894. Projekt se skládal z těchto čtyř hlavních částí: jímání vody u Radovesnic, gravitační svod vody ze sběrných studní litinovými trubkami, zemní vodojem na kolínském předměstí Výfuk, rozvod vody z vodojemu po městě. V roce 1899 žádali obyvatelé Štítar o zřízení odbočky vodovodu do obce, ale jejich žádosti městská rada nevyhověla. Svému účelu sloužil radovesnický vodovod pouze do roku 1904, kdy provedl Ing. Jan Vladimír Hráský úpravu kolínského vodovodního systému

Voda z radovesnického vodovodu byla shledána nevhodnou k pití a tak byla v roce 1906 svedena do studní starého štítarského vodovodu k zásobování městských kašen vodou, z nichž se používala voda pouze jako užitková.

Z jímací části vodovodu u Radovesnic se dochovaly dvě sběrné studny z roku 1897, z nichž níže položenoustudnu kryje 2 metry vysoká zděná budova s kamennými zárubněmi. 

Zdroj informací

Vašíček M.: Kolínské městské vodovody v 19. století a 1. polovině 20. století, diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Filosofická fakulta 2014.

Mapa

Poloha

GPS: 50°0'31.905"N, 15°9'31.191"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK