Cesty a památky

Kolínsko » Radovesnice I » archeologické nálezy

archeologické nálezy

Radovesnice I, Archeologická naleziště

1. sídliště z doby keltské (doba laténská)

V roce 1979 objevil Z. Sedláček na severozápadní straně obce v poloze „U Altánu“ dva sídlištní objekty z 2. – 1. stol. př. n. l. se zbytkem rotačního žernovu a střepy. V sousední germánské chatě (viz níže) byl objeven zbytek červenobíle malované keltské keramiky. Asi 700 severně byla odkryta mělce zahloubená polozemnice s keramikou zdobenou vlnkou, struhadlovitým drsněním a smolným nátěrem, tyto nálezy jsou uloženy v kolínském muzeu. Soubor keramiky ze 4. – 1. stol. př. n. l. nalezený na blíže neurčeném místě ve vsi je uložen Národním muzeu v Praze.

2. sídliště z germánské doby (doba stěhování národů)

V roce 1979 objevil Z. Sedláček porušené sídliště z počátku doby římské (přelom letopočtů). Zaměřil germánskou chatu a zbytek železářské dílny. Zahloubená chata se zachovalou jednou délkou 370 cm obsahovala zlomky germánské keramiky, mazanici a zvířecí kosti (prase, tur, ovce, koza, slepice a kůň). Zajímavým nálezem z chaty je zbytek keltské (laténské), červenobíle malované keramiky (viz výše).

Mapa

Poloha

Bližší okolnosti nálezů mi nejsou známy.

GPS: 50°0'34.939"N, 15°9'7.415"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK