Cesty a památky

Kolínsko » Štítary » archeologické nálezy

archeologické nálezy
****

Štítary, Archeologická naleziště, Pohřebiště

1. Dvojhrob z doby bronzové (štítarská kultura)

Za dosud nejasných okolností, zřejmě v roce 1895, objevil Antonín Formánek, spolupracovník J. L. Píče, kostrový dvojhrob**** z pozdní doby bronzové. Jedná se o nejvýznamnější nález z pozdní doby bronzové v Čechách, neboť pochování dvou osob v jednom hrobě bylo v době bronzové naprosto neobvyklé a nález 16 keramických nádob byl natolik originální, že byla podle jejich tvaru pojmenována celá, tzv. štítarská kultura, spadající do období 950 – 800 let př. n. l.

2. Nálezy z doby keltské (doba laténská)

V roce 1902 byly u silnice ke Kolínu nalezeny J. L. Píčem bronzové šperky z kostrových hrobů ze 4. – 3. stol. př. n. l. a rotační žernov z 2. – 1. stol. př. n. l. (uloženy jsou v muzeu v Kolíně), ve 30. letech zajistil František Dvořák střepový materiál ze sídlištních jam ze 4. – 1. stol. př. n. l. (rovněž muzeum Kolín) a v roce 1980 byl severozápadně od obce nalezen atypický střep a skleněný prsten z fialového skla s vtavenými žlutými nitěmi z 2. stol př. n. l. (soukromá sbírka).

Fotogalerie

Štítary - nádoby štítarského typuŠtítary - nádoba ze štítarského dvojhrobu v Regionálním muzeu Kolín (2008)Štítary - nádoby štítarského typu v Regionálním muzeu Kolín (2008)Štítary - Šperky ze Štítar, kresba J. L. Píče z roku 1902Štítary - nárame v Regionálním muzeu Kolín (2008)

Mapa

Poloha

GPS: 50°1'9.480"N, 15°10'28.940"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK