Cesty a památky

Kolínsko » Pašinka » Kolín - letiště - PP

Kolín - letiště - PP
**

Pašinka, Příroda, Přírodní památky

Přírodní památka (PP) Kolín – letiště (kategorie Mezinárodního svazu ochrany přírody IUCN – IV, řízená rezervace) byla vyhlášena v nadmořské výšce 268 – 273 metrů na rozloze 22,74 ha z důvodu ochrany středně velké populace kriticky ohroženého sysla obecného (Spermophilus citellus). Souvisejícím důvodem je zajištění ochrany již dříve vyhlášené Evropsky významné lokality Kolín – letiště, s kterou se v celém rozsahu překrývá. Lokalita se nachází v prostoru veřejného vnitrostátního letiště, které zde funguje již od roku 1950 a jehož provoz není v rozporu s potřebami sysla. Naopak lze konstatovat, že právě díky existenci letiště se zde uchovaly příznivé podmínky pro přežití syslí populace.

Sysel obecný (Spermophilus citellus) je celoevropsky kriticky ohrožený (CR) zemní hlodavec z čeledi veverkovitých, dorůstá délky okolo 20 centimetrů a dosahuje váhy 200-400 gramů, má hustý, hnědavý, přiléhavý kožich a velké oči, malé ušní boltce a krátký ocas. Jeho populace na území PP Kolín - letiště velmi kolísá,v roce 2008 bylo spočítáno kritických 50 jedinců, v roce 2012 dosáhla 150 kusů, do roku 2016 však jejich počet opět klesl na 85 kusů. Největší hustota osídlení je stabilně soustředěna v severní části letiště v blízkosti příjezdové cesty, hangárů a řídící věže. Zdejší populace je zcela izolovaná, nicméně s možností dalšího rozvoje v rámci stávající plochy letiště. Na lokalitě nebyly v současnosti zjištěny žádné zásadní skutečnosti, které by mohly mít negativní vliv na vývoj populace sysla, dlouhodobým cílem je udržet jeho životaschopnou populaci na této lokalitě a tím přispět k zachování tohoto kriticky ohroženého druhu.

V území PP Kolín - letiště nebyly zaznamenány žádné chráněné nebo ohrožené druhy rostlin, trávníky jsou poměrně homogenní a floristicky nepříliš bohaté, entomologický průzkum prokázal výskyt spíše hojných druhů bezobratlých, vázaných převážně na luční biotopy. Mezi zvláště chráněnými druhy živočichů byly na území přírodní památky zaznamenány mravenec otročí (Formica fusca), otakárek fenyklový (Papilio machaon), dva druhy čmeláků, čmelák zemní (Bombus pratorum) a čmelák luční (Bombus terrestris) a z ptáků silně ohrožená koroptev polní (Perdix perdix) a křepelka polní (Coturnix coturnix).

Na území PP Kolín - letiště platí přísný zákaz přikrmování syslů a také volný pohyb domácích zvířat!

Prohlášení za památku

Přírodní památka byla vyhlášena nařízením Středočeského kraje č. 9/2012 s účinností od 23. července 2012, v Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem 5764.

Fotogalerie

Pašinka - přírodní památka Kolín-letiště, sysel obecný vpravo dole (2019)Pašinka - přírodní památka Kolín-letiště, sysel obecný (2019)Pašinka - přírodní památka Kolín-letiště, sysel obecný (2019)Pašinka - přírodní památka Kolín-letiště, celkový pohled (2016)Pašinka - přírodní památka Kolín-letiště, mapa lokality (Mapy.cz)

Zdroj informací

Ústřední seznam ochrany přírody Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Mapa

Poloha

Přírodní památka Kolín - letiště se rozkládá jihozápadně od Kolína a západně od Pašinky při silnici č. 125 Kolín – Uhlířské Janovice.

GPS: 50°0'20.600"N, 15°10'32.940"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK