Cesty a památky

Kolínsko » Pašinka » Kolín - letiště - EVL

Kolín - letiště - EVL
***

Pašinka, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Kolín - letiště je vyhlášena na území o rozloze 22,36 ha v nadmořské výšce 268 – 273 metrů a zahrnuje v plném rozsahu v roce 2012 vyhlášenou přírodní památku Kolín - letiště. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem vyhlášení EVL je  středně velké sídliště kolonie celoevropsky kriticky ohroženého sysla obecného (Spermophilus citellus). Pravidelné pozorování a sčítání syslů zde probíhá od roku 1977, zástupci Aeroklubu mají vůči syslům vstřícný postoj, proto pro ně provoz letiště a jeho návštěvnost nepředstavují žádný problém. 

Česká republika je nejzápadnější místo rozšíření sysla obecného v Evropě. Při posledním sčítání v roce 2000 bylo na 42 známých lokalitách v celé ČR napočítáno na 8000 jedinců, což je oproti předchozím letům nárůst. Díky záchrannému programu, který je dotován Finančním mechanismem EU/Norska a Ministerstvem životního prostředí se i u nás populace sysla stabilizovala a postupně narůstá, ještě v roce 2008 však byl sysel považován za živočišný druh na pokraji vyhubení (v té době nedosahoval jejich počet ani 4000 jedinců, většina kolonií nepřesahovala 100 zvířat). 

U nás existující kolonie jsou izolované bez jakéhokoliv kontaktu s jinými syslími koloniemi, k posílení genofondu tak přispívají pouze umělé přemísťování odchycených jedinců. Kolonie může prosperovat pouze na pozemcích s pravidelně a často sečenými travnatými plochami – sportovní letiště, dostihová závodiště, golfová hřiště atd. nebo na místech se stepní či polostepní vegetací. Na plochách s vysokým porostem totiž sysel nenalézá dostatek mladých šťavnatých výhonků vegetace (na suchých stanovištích získávají vodu výhradně z potravy) a zároveň nemá při panáčkování možnost vizuálního kontaktu a odhalení potenciálního predátora, mezi které patří například lišky, dravci či zatoulaná či nehlídaná domácí zvířata (psi a kočky). Sysli jsou aktivní pouze ve dne, denní aktivita má dvě maxima, prvního dosahuje kolem 11 hodiny dopolední a odpoledne mezi 15 - 16 hodinou. Sysel je pravý hibernant, doba zimního spánku se značně liší podle klimatických podmínek lokality, nevytváří si potravní zásoby a zimu přečkává pouze z nashromážděného podkožního tuku. V klimatických podmínkách České republiky se sysli ukládají k zimnímu spánku od poloviny srpna do konce října.

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

1335 - sysel obecný (Spermophilus citellus).

Na území EVL platí přísný zákaz přikrmování syslů a také volný pohyb domácích zvířat!

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit s účinností od 15. dubna 2005 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 2550 a kódem NATURA CZ0213796.

Fotogalerie

Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_1 (2015)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_2 (2015)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_3 (2015)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_1 (2019)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_2 (2019)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_3 (2019)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_4 (2019)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, mapa

Zdroj informací

Kosnar J.: Biologie rozmnožování, populační dynamika a etologie sysla obecného (Citellus citellus). Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha 1979.

Novotná K.: Srovnání kondice populacísysla obecného v souvislosti se stanovištními podmínkami. Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha 2013.

Mapa

Poloha

Evropsky významná lokalita se rozkládá v areálu sportovního letiště jihozápadně od Kolína a západně od Pašinky při silnici Kolín – Uhlířské Janovice.

GPS: 50°0'24.125"N, 15°10'32.863"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK