Cesty a památky

Kolínsko » Pašinka » Kolín - letiště - EVL

Kolín - letiště - EVL
***

Pašinka, Příroda, NATURA 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) soustavy NATURA 2000 Kolín - letiště je vyhlášena na území o rozloze 22,36 ha v nadmořské výšce 268 – 273 metrů a zahrnuje v plném rozsahu v roce 2012 vyhlášenou přírodní památku Kolín - letiště. EVL spravuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Důvodem vyhlášení EVL je  středně velké sídliště kolonie celoevropsky kriticky ohroženého sysla obecného (Spermophilus citellus). Pravidelné pozorování a sčítání syslů zde probíhá od roku 1977, zástupci Aeroklubu mají vůči syslům vstřícný postoj, proto pro ně provoz letiště a jeho návštěvnost nepředstavují žádný problém. 

Česká republika je nejzápadnější místo rozšíření sysla v Evropě, v současnosti se u nás vyskytují ojedinělé a izolované populace, které jsou velmi ohrožené a patrně na pokraji vymizení. Při posledním sčítání v roce 2012 bylo zaznamenáno posledních 32 lokalit, které se navíc výrazně zmenšily a pouze 9 z nich přesahovalo 100 jedinců. Celková početnost populací syslů na území ČR je v současnosti odhadována na 3641 - 3821 jedinců, kolínská kolonie v roce 2016 čítala 85 jedinců.

Většina existujících kolonií je dnes soustředěna na pozemcích s pravidelně a často sečenými travnatými plochami – sportovní letiště, dostihová závodiště, golfová hřiště atd. Na nesečených plochách totiž syslové nenalézají dostatek mladých šťavnatých výhonků travin a jiné vegetace (na suchých stanovištích získávají vodu výhradně z potravy) a zároveň v přerostlých porostech nemají při častém panáčkování možnost vizuálního kontaktu. Sysli jsou aktivní pouze ve dne, denní aktivita má dvě maxima, prvního dosahuje kolem 11 hodiny dopolední a odpoledne mezi 15 - 16 hodinou. Sysel je pravý hibernant, doba zimního spánku se značně liší podle klimatických podmínek lokality, nevytváří si potravní zásoby a zimu přečkává pouze z nashromážděného podkožního tuku. V klimatických podmínkách České republiky se sysli ukládají k zimnímu spánku od poloviny srpna do konce října.

Evropsky významné druhy a kód předmětu ochrany:

1335 - sysel obecný (Spermophilus citellus).

Na území EVL platí přísný zákaz přikrmování syslů a také volný pohyb domácích zvířat!

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit s účinností od 15. dubna 2005 a Nařízením vlády č. 318/2013 Sb. ze dne 21. srpna 2013 o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit. V Ústředním seznamu ochrany přírody (ÚSOP) je evidována pod kódem lokality 2550 a kódem NATURA CZ0213796.

Fotogalerie

Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_1 (2015)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_2 (2015)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_3 (2015)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_1 (2019)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_2 (2019)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_3 (2019)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, sysel obecný_4 (2019)Pašinka - evropsky významná lokalita Kolín - letiště, mapa

Zdroj informací

Kosnar J.: Biologie rozmnožování, populační dynamika a etologie sysla obecného (Citellus citellus). Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha 1979.

Novotná K.: Srovnání kondice populacísysla obecného v souvislosti se stanovištními podmínkami. Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta UK, Praha 2013.

Mapa

Poloha

Evropsky významná lokalita se rozkládá v areálu sportovního letiště jihozápadně od Kolína a západně od Pašinky při silnici Kolín – Uhlířské Janovice.

GPS: 50°0'20.600"N, 15°10'32.940"E

Přístupnost

Přístupné po dohodě

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK