Cesty a památky

Kolínsko » Hradešín » Hradešínský jasan

Hradešínský jasan

Hradešín, Příroda, Památné stromy

Památná strom Hradešínský jasan je vysoký 18 metrů, obvod kmene činí 367 cm, koruna je vysoká 14 metrů a široká 20 metrů (měření v roce 2010). Zasazen byl kolem roku 1909 (na pohlednici z roku 1909 není ještě zachycen). Zdravotní stav a vitalita tohoto stromu jsou velmi dobré.

Ochrana byla vyhlášena z důvodu jeho výjimečného vzrůstu, který vytváří nepřehlédnutelnou krajinnou dominantu.

Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.) LC se vyskytuje téměř v celé Evropě, kromě nejzazšího severu a severovýchodu. V dospělosti se jedná o světlomilnou dřevinu, roste na rozličných geologických podkladech, avšak podmínkou je jejich dostatečná živnost. Přirozený výskyt jasanu ztepilého bývá indikátorem nejlepších půd, dává přednost půdám obohaceným dusíkem, nesnáší zasolené půdy a neroste na zrašeliněných podkladech. Je citlivý na klimatické výkyvy, škodí mu silné mrazy, dobře snáší trvale vanoucí vítr a nehodí se do průmyslového prostředí. Strom dosahuje výšek 20 až 40 metrů a průměru kmene až 1,5 metru. Borka je dlouho hladká, šedá, později mělce podélně rozbrázděná, listy se na podzim bebarví a opadávají zelené. Jasan kvete v květnu a dosud nebylo objasněno, proč některé stromy neplodí a jiné jsou bohatě plodné. Dřevo je velmi kvalitní, pevné, pružné a houževnaté, využívá se k výrobě nábytku, v letectví a sportovních potřeb (v minulosti zejmína lyže zvané "jasánky"). Kůra jasanu poskytuje tříslo a jiné produkty používané v lidovém lékařství (náhražka chininu), také z listů a semen se extrahují cenné suroviny. Mladé větvičky se v minulosti používaly jako zimní krmivo pro dobytek, často byl vysazován u selských stavení jako ochrana před šířením požárů.

Prohlášení za památku

Za památný strom byl vyhlášen Okresním národním výborem Kolín s účinností od 1. července 1987 a v Ústředním seznamu ochrany přírody jsou evidovány pod kódem 104044.

Fotogalerie

Hradešínský jasan na jaře (2009)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Jasan stojí na severním okraji obce u domu čp. 26.

GPS: 50°2'30.120"N, 14°45'22.572"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK