Cesty a památky

Kolínsko » Veltruby » Veltrubská lípa (zaniklý památný strom)

Veltrubská lípa (zaniklý památný strom)

Veltruby, Příroda, Památné stromy

Zaniklý památný strom

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) byl památný strom, veterán starý 320 let, který při měření v roce 2013 dorostl do výšky 16 metrů s obvodem kmene 367 cm, korunou vysokou 14 metrů a širokou 17 metrů. Charakteristickou pro ni byla rozložitá koruna. V těsném sousedství roste mladší jedinec, zřejmě výmladek (?). K jeho zániku došlo dne 24. 6. 2021, kdy se kmen rozlomil a jelikož byl včetně kořenů dutý, bylo rozhodnuto o neprodleném odstranění torza.

Důvodem ochrany bylo stáří stromu, jeho výjimečný a estetický vzrůst, který tvožil ve spojení s historickou památkou dominantu obce.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Krajským národním výborem Středočeského kraje usnesením ze dne 25. ledna 1983 a zrušena rozhodnutím Městského úřadu Kolín ze dne 24. 8. 2021, č. j. MUKOLIN/OZPZ 79447/21-gr. V Ústředním seznamu ochrany přírody je strom evidován pod kódem 104053.

Fotogalerie

Veltruby - Veltrubská lípa (2017)Veltruby - Veltrubská lípa od jihu (2017)Veltruby - Veltrubská lípa od jihozápadu (2017)Veltruby - Veltrubská lípa, kmen (2017)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Památná lípa rostla v centru obce u božích muk P. Marie Bolestné.

GPS: 50°4'10.656"N, 15°11'5.988"E

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK