Cesty a památky

Kolínsko » Škvorec » Lípy u Škvorce

Lípy u Škvorce

Škvorec, Příroda, Památné stromy

Stromořadí pěti lip malolistých (Tilia cordata Mill.) vysazených v roce 1770 kolem kříže. První z lip je vysoká 18 metrů, obvod kmene má 285 cm (měřeno v roce 2015), její zdravotní stav je dobrý, kvete a plodí. Druhá z lip je vysoká 19 metrů, obvod kmene má 224 cm (měřeno v roce 2015), její zdravotní stav je dobrý, kvete a plodí. Třetí z lip má výšku také 19 metrů, obvod kmene 278 cm (měřeno v roce 2015), její zdravotní stav je dobrý, kvete a plodí. Čtvrá z lip je vysoká také 19 metrů, obvod kmene má 208 cm (měřeno v roce 2015), její zdravotní stav je dobrý, kvete a plodí. Pátá z lip je vysoká také 19 metrů, obvod kmene má 425 cm (měřeno v roce 2015), její zdravotní stav je dobrý, kvete a plodí.

Důvodem ochrany stromořadí je to, že se jedná o významnou krajinnou dominantu, která byla součástí kulturní památky (dnes zaniklého křížku)

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje 25. ledna 1983. V Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 103659/1-5.

Fotogalerie

Škvorec - Lípy u Škvorce (2008)Škvorec - Lípy u Škvorce (2010)Škvorec - Lípy u Škvorce (2010)Škvorec - Lípy u Škvorce (2010)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR http://drusop.nature.cz/

www.botany.cz

Mapa

Poloha

Památné lípy rostou východně od městyse při silnici do Přišimas.

GPS: 50°2'47.059"N, 14°44'57.202"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK