Cesty a památky

Kolínsko » Kostelec nad Černými lesy » Kostelecká lípa

Kostelecká lípa

Kostelec nad Černými lesy, Příroda, Památné stromy

Památný strom Kostelecká lípa je vysoký 16 metrů, obvod jeho kmene činí 283 cm (měření v roce 2010). Strom byl zasazen kolem roku 1760, jeho zdravotní stav je velmi dobrý, kvete a plodí.

Důvodem ochrany je to, že se jedná o významnou krajinnou dominantu.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena okresním národním výborem Kolín usnesením ze dne 24. června 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104038.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - Kostelecká lípa (2010)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípa roste v Ruské ulici na severním okraji města.

GPS: 49°59'35.857"N, 14°50'47.605"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK