Cesty a památky

Kolínsko » Žiželice » Lípa na břehu mlýnského náhonu

Lípa na břehu mlýnského náhonu

Žiželice, Příroda, Památné stromy

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) vysazená kolem roku 1760, vysoká 20 metrů s obvodem kmene 354 cm (měření v roce 2017). Zdravotní stav stromu je velmi dobrý, kvete a plodí.

Důvodem ochrany je to, že se jedná o estetický strom významný stářím a krajinnou dominantu velkého vzrůstu.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje č. 24 ze dne 25. 1. 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104049.

Fotogalerie

Žiželice - Lípa na břehu mlýnského náhonu, pohled od západu (2018)Žiželice - Lípa na břehu mlýnského náhonu od východu (2018)Žiželice - Lípa na břehu mlýnského náhonu od severu (2018)Žiželice - Lípa na břehu mlýnského náhonu, kmen (2018)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípa roste na soutoku dvou větví mlýnského náhonu, severovýchodně od centra obce. Příchod je možný podle mlýnského náhonu ze silnice do Převýšova.

GPS: 50°7'59.303"N, 15°23'57.368"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městysi ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK