Cesty a památky

Kolínsko » Kšely » Lípa ve Kšelích

Lípa ve Kšelích

Kšely, Příroda, Památné stromy

Památný strom Lípa ve Kšelích je vysoký 26 metrů, jeho koruna dosahujwe výšky 23 metry a šířky 20 metrů a obvod jeho kmene činí 315 cm (měřeno v roce 2010). Lípa byla vysazena kolem roku 1780, její zdravotní stav je výborný.

Důvodem ochrany stromu je jeho výjimečný vzrůst.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Okresním národním výborem Kolín 24. června 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104035.

Fotogalerie

Kšely - Lípa ve Kšelích (2010)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz

Mapa

Poloha

Památná lípa roste v severní části vsi u silnice Kšely – Přistoupim.

GPS: 50°2'40.396"N, 14°53'55.146"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK