Cesty a památky

Kolínsko » Bečváry » Podbečvárecká lípa

Podbečvárecká lípa

Bečváry, Příroda, Památné stromy

Památný strom Podbečvárecká lípa je v současné době vysoký 10 metrů, tvoří ho 3 metry vysoké torzo kmene původního stromu s obvodem 620 cm, na kterém vyrůstá sekundární koruna z výmladků vysoká 8 metrů a široká 7 metrů, takže strom pokračuje ve svém životě. Před zničující vichřicí 23. července 2009 dosahoval strom úctyhodné výšky 25 metrů s obvodem kmene 655 cm. Po této události orgán ochrany a přírody MěÚ Kolín vydal souhlas k ošetření památné lípy při kterém došlo k zkrácení poslední kosterní větve na úroveň rozvětvení a k začištění zlomů po ostatních kosterních větvích. Lípa byla zasazena kolem roku 1680, pravděpodobně současně s položením základního kamene sousedního mlýna (doložen v roce 1682). Ačkoliv byl strom silně poškozen, jední se o vitální torzo.

Důvodem ochrany je výjimečné stáří stromu, který byl do svého zničení v roce 2009 také významný svým vzrůstem.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena MÚ Kolín dne 25. dubna 1994, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104029.

Fotogalerie

Bečváry - Podbečvárská lípa (2014)

Zdroj informací

Gregor M.: Život na památných stromech I., vydal Městský úřad Kolín, 2014.

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz.

Mapa

Poloha

Strom roste na soukromém pozemku u Podbečvárského mlýna čp. 34

GPS: 49°57'47.824"N, 15°3'28.536"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK