Cesty a památky

Kolínsko » Jevany » Lípy u Křížku

Lípy u Křížku

Jevany, Příroda, Památné stromy

Skupinu památných stromů Lípy u křížku tvoří tři lípy malolisté o jednotné výšce 25 metrů a s obvody kmenů 302, 315 a 370 cm (měřeno v roce 2010). Lípy byly vysazené kolem roku 1810, jejich zdravotní stav je velmi dobrý.

Důvodem ochrany stromů je to, že tvoří významnou krajinnou dominantu a jedná se o estetické seskupení tří stromů kolem kulturní památky (křížek).

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Okresním národním výborem Kolín 29. června 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody jsou evidovány pod kódem 104039 /1, 2 a 3.

Fotogalerie

Jevany - lípy u křížku, celkový pohled (2017)Jevany - lípy u křížku, pohled od jihu (2017)Jevany - lípy u křížku, pohled od západu (2017)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR http://drusop.nature.cz/

www.botany.cz

Mapa

Poloha

Lípy rostou v horní části vsi kolem křížku.

GPS: 49°58'18.226"N, 14°48'41.730"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK