Cesty a památky

Kolínsko » Krakovany » Krakovanská lípa

Krakovanská lípa

Krakovany, Příroda, Památné stromy

Památný strom Krakovanská lípa byl původně součástí skupiny dvou památných stromů s názvem Lípy u evangelického kostela v Krakovanech. Poté, co byl jeden ze stromů vyvrácen vichřicí 21. srpna 2000, byl upraven současný název pro druhý ze stromů, který přírodní katastrofu přežil. Obě lípy vysadil v roce 1854 místní evangelický farář Jan Košuth, dodnes rostoucí strom je vysoký je 27 metrů a má obvod kmene 256 cm (měřeno v roce 2009). Zdravotní stav stromu je dobrý, koruna je mírně poškozená vichřicí, ale postupně zmlazuje.

Důvodem ochrany je to, že se jedná o strom významný svým vzrůstem a že je součástí kulturní památky (evangelického sboru).

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena na základě usnesení Obecního úřadu Týnec nad Labem ze dne 7. října 1996, po přírodní katastrofě upravena usnesením Okresního národního výboru Kolín 25. října 2000. V Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104010.

Fotogalerie

Krakovany - Krakovanská lípa (2018)Krakovany - Krakovanská lípa od východu (2018)Krakovany - Krakovanská lípa, znak na sloupku hřbitova (2018)Krakovany - Krakovanská lípa, kmen stromu (2018)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz.

Mapa

Poloha

Lípa roste za vstupní branou na hřbitov před vchodem do evangelického sboru.

GPS: 50°4'3.950"N, 15°22'17.500"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK