Cesty a památky

Kolínsko » Konárovice » Duby na Souškách

Duby na Souškách

Konárovice, Příroda, Památné stromy

Skupina 18 památných stromů Duby na Souškách vysokých 20 - 25 metrů s obvodem kmenů 210 - 458 cm (měřeno v roce 2014). Podle jejich uspořádání v terénu je zřejmé, že se jedná o cílenou výsadbu, zřejmě jako dvouřadé stromořadí kolem dnes již zaniklé cesty. Podle odhadu byly vysázeny kolem roku 1700. Prostor mezi stromořadím již dávno vyplnily další dřeviny, jako lípy a javory, které tvoří výrazný podrost a dotváří harmonické harmonický vzhled celé skupiny památných stromů. Stromy jsou ponechány svému vývoji bez dalších zásahů, některé jsou zčásti nebo zcela suché. Zdravotní stav jednotlivých stromů je tak různý. Dubu rostou na území významného krajinného prvku (VKP) V Souškách.

Důvodem ochrany stromů je to, že se jedná o původní druh a doupné stromy, esteticky zajímavé pro svůj výjimečný vzrůst, které tvoří významnou krajinnou dominantu.

Dub letní nebo také křemelák (Quercus robur L.) LC se vyskytuje téměř v celé Evropě s výjimkou nejjižnějších a nejsevernějších oblastí. U nás je rozšířen od nížin do podhůří v původních doubravách i smíšených lesích, je to rozložitý strom s nepravidelnou korunou a křivolakými větvemi. Mladá borka je stříbřitě šedá až nahnědlá, lesklá, později silně rozpukaná a brázditá, hnědo až černošedá. Krátce řapíkaté peřenolaločné listy jsou tuhé, kožovité a u řapíku vykrojené nebo uťaté. Květy jsou jednodomé, samičí jsou po dvou až pěti na dlouhých stopkách v paždí listů, mají červené blizny a sedí jednotlivě na číškách. Samčí květy tvoří až 4 cm dlouhé řídké převislé jehnědy, které se rozvíjejí současně s listy. Pyl je přenášen větrem. Kvete od května do června. Plody, známé žaludy, jsou velké jednosemenné nažky, usazené spodní částí ve zdřevnatělých šupinovitých číškách po několika na dlouhých stopkách. Duby byly pro svou dlouhověkost a mnohostranný užitek uctívány již od nepaměti. Byly zasvěcovány nejvlivnějším bohům – Řekové je zasvětili hromovládnému Diovi, staří Slované bohu hromu a blesku Perunovi, Germáni pak jeho kolegovi Thorovi, keltští druidové v dubových hájích obětovali apod. Pro léčivé účinky se sbírá dubová kůra, používá se jako svíravý a protikrvácivý prostředek a má i protizánětlivé účinky. V lidovém léčitelství se používá odvar ke koupelím při omrzlinách, otocích, hemoroidech, popáleninách a zejména proti pocení nohou.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje ze dne 25. ledna 1983 na základě usnesení ONV Kolín, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104071.

Fotogalerie

Konárovice - pohled na řadu dubů na Souškách (2020)Konárovice - duby na Souškách, jeden z památných stromů (2020)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR http://drusop.nature.cz/

Botanika - teorie a praxe http://botanika.borec.cz/

Mapa

Poloha

Duby rostou v místě zvaném "V Souškách" na levém břehu Labe, nejsnazší přístup je lesní cestou ze Starého Kolína kolem slepého labského ramene.

GPS: 50°1'16.880"N, 15°16'43.530"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK