Cesty a památky

Kolínsko » Dobřeň » Dobřeňská lípa

Dobřeňská lípa

Dobřeň, Příroda, Památné stromy

Památný strom Dobřeňská lípa je vysoký 26 metrů, obvod kmene činí 450 cm, koruna je vysoká 24 metry a široká 25 metrů (měření v roce 2009). Strom byl zasazen kolem roku 1800, takže je považován za veterána, jeho zdravotní stav je přesto dobrý.

Důvodem ochrany je estetická hodnota, celkový vnější vzhled a výjimečný vzrůst stromu.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Okresním národním výborem v Kutné Hoře usnesením ze dne 14. prrosince 1989, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 103976.

Fotogalerie

Dobřeň - Dobřeňská lípa od jihu (2016)Dobřeň - Dobřeňská lípa od východu (2016)Dobřeň - Dobřeňská lípa, označení památného stromu (2016)Dobřeň - Dobřeňská lípa, kmen (2016)Dobřeň - Dobřeňská lípa, větvení (2016)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

 

Mapa

Poloha

Lípa roste v centru vsi u rybníčku.

GPS: 49°56'28.072"N, 15°8'59.211"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK