Cesty a památky

Kolínsko » Třebovle » lípa v Třebovli

lípa v Třebovli

Třebovle, Příroda, Památné stromy

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) o výšce 28 metrů s obvodem kmene 602 cm, koruna je vysoká 22 metry a široká 12 metrů (měření v roce 2009). Strom byl zasazen kolem roku 1680, jeho zdravotní stav není příliš uspokojivý, nicméně stále kvete a plodí.

Důvodem ochrany je výjimečný vzrůst stromu a jeho výjimečné stáří.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Okresním národním výborem Kolín 1. července 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104030.

Fotogalerie

Lípa v Třebovli (2010)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR http://drusop.nature.cz/

www.botany.cz

Mapa

Poloha

Lípa roste severně od obce u statku, při silnici do Chotouně.

GPS: 50°1'53.954"N, 14°57'40.939"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK