Cesty a památky

Kolínsko » Škvorec » Škvorecká lípa

Škvorecká lípa

Škvorec, Příroda, Památné stromy

Lípa malolistá (Tilia cordata Mill.) o výšce 13 metrů a s obvodem kmene 415 cm (měřeno v roce 2009). Lípa byla vysazena v roce 1810. Zdravotní stav stromu se po roce 2009 prudce zhoršil, v roce 2015 již byl označen jako silně poškozený. Strom silně prosychá, větve se olamují, směrem k travnatému prostoru je odlomená silná větev, v minulosti zakrytá dnes již nefunkční stříškou, ze strany od silnice je prasklé úžlabí rovněž zakryté stříškou, zaznamenány byly plodnice dvou druhů dřevokazných hub. Zdravotní stav se zhoršil vlivem silného solení silnice v zimním období a zatékání slané vody ke kořenům, které jsou pod její úrovní. Strom velmi nutně potřebuje bezpečnostní a zdravotní řez, kontrolu vazeb a jejich případné doplnění.

Důvodem ochrany je to, že se jedná o významnou krajinnou dominantu.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje 25. ledna 1983. V Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 103663.

Fotogalerie

Škvorec - Škvorecká lípa (2010)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR http://drusop.nature.cz/

www.botany.cz

Mapa

Poloha

Památná lípa roste u silnice do Dobročovic.

GPS: 50°2'59.599"N, 14°43'43.604"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK