Cesty a památky

Kolínsko » Chotouchov » Lípa u Chotouchova

Lípa u Chotouchova

Chotouchov, Příroda, Památné stromy

Památný strom Lípa u Chotouchova je vysoký 23 metry, korunu má o souměrných rozměrech stejné výšky i šířky 19 metrů a s obvod kmene činí 325 cm (měřeno v roce 2014). Lípa byla vysazena po roce 1757 (dle místní tradice na paměť bitvy u Kolína). Jedná se o vitální strom s dobrým zdravotním stavem. V sousedství památné lípy se nachází ještě torzo druhé, stejně staré lípy, která je popisována v roce 1941 jako větší z obou stromů, k jejímu rozlomení došlo někdy v letech 2000-03.

Důvodem její ochrany je to, že strom je krajinnou dominantou a významným krajinným prvkem a jedná se o významný rostlinný druh. v současné době její dutina slouží jako hnízdiště různých druhů ptáků a netopýrů.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje 25. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104077.

Fotogalerie

Chotouchov - Lípa u Chotouchova, celek 1 (2016)Chotouchov - Lípa u Chotouchova, celek 2 (2016)Chotouchov - Lípa u Chotouchova, kmen (2016)Chotouchov - Lípa u Chotouchova, větvení koruny (2016)Chotouchov - Lípa u Chotouchova, torzo druhé z lip 1 (2016)Chotouchov - Lípa u Chotouchova, torzo druhé z lip 2 (2016)

Zdroj informací

Gregor M.: Život na památných stromech I., vydal Městský úřad Kolín, 2014.

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR http://drusop.nature.cz/

www.botany.cz

Mapa

Poloha

Strom roste na stráni v borovém lese nad východním okrajem obce a nevede k němu žádná cesta.

GPS: 49°57'33.925"N, 15°7'52.816"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK