Cesty a památky

Dub červený

Kostelec nad Černými lesy, Příroda, Památné stromy

Památný strom Dub červený je vysoký 17 metrů, obvod jeho kmene činí 320 cm (měření v roce 2010) a zasazen byl kolem roku 1850. Zdravotní stav stromu je dobrý, až na několik suchých větví v jeho koruně, které by bylo třeba odstranit.

Důvodem ochrany stromu je to, že se jedná o krajinnou dominantu a dendrologicky cenný taxon.

Dub červený (Quercus rubra) LC je původní druh ve východní části Severní Ameriky, do Evropy byl přivezen koncem 17. století a k nám se dostal až na konci 18. století. Jedná se o opadavý strom, vysoký 20 až 40 metrů s šedavou kůrou. Listy jsou 10–25 cm dlouhé a asi 10 cm široké, při bázi klínovitě zúžené, vpředu úzce zašpičatělé, zářezy mezi laloky jsou až 4–5 cm hluboké. Laloky jsou zakončeny výraznými osinkatými špičkami, které jsou až 3 mm dlouhé. Na rubu jsou stejně jako na líci listy lysé, kromě slabě vyvinutých svazečků chlupů v paždí žilek. Na podzim se barví listí červeně, odtud také vzešlo jméno druhu. Tento jev je zřetelný pouze u mladších stromů, v pozdějším věku je podzimní zbarvení listů spíše nažloutlé až hnědavé. Plody jsou skoro stejně široké jako dlouhé. Dub červený je odolný vůči znečištění ovzduší exhaláty a dospělé stromy snášejí větší zastínění než naše původní duby.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Městským úřadem Kostelec nad Černými lesy dne 12. 7. 1994, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidován pod kódem 104024.

Fotogalerie

Kostelec nad Černými lesy - dub červený (2010)Kostelec nad Černými lesy - dub červený, detail (2010)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Dub roste na severním okraji obce při silnici do Přehvozdí, u vyústění Ruské ulice.

GPS: 49°59'41.720"N, 14°50'39.200"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK