Cesty a památky

Kolínsko » Hradové Střimelice » Lípy v Hradových Střimelicích

Lípy v Hradových Střimelicích

Hradové Střimelice, Příroda, Památné stromy

Skupina tří památných stromů Lípy v Hradových Střimelicích o jednotné výšce 27 metrů a s obvody kmenů 178, 225 a 250 cm (měřeno v roce 2010). Lípy byly vysazené kolem roku 1860, jejich zdravotní stav je velmi dobrý.

Důvodem ochrany stromů je to, že tvoří jako součást kulturní památky (křížku) významnou krajinnou dominantu a jsou významné svým vzrůstem.

Lípa malolistá nebo také srdčitá (Tilia cordata Mill.) LC je rozšířena po celé Evropě s výjimkou severní poloviny Skandinávie a nejjižnějších koutů Evropy. Roste také na Korsice, Kavkaze a Krymském poloostrově. Strom je často vysazován, a tak překonává své přirozené geografické hranice. U nás roste po celém území od nížin po nižší hory. Přirozeně roste na humózních a vlhčích půdách, v lesích suťových, lužních a v dubohabřinách a dosahuje výšky kolem 30 metrů. Kmen má hladkou borku, která později ve stáří puká a praská, korunu tvoří husté větve. Při bázi kmene nebo větví často zmlazuje výmladky. Čepel listu je srdčitá, po okraji pilovitá, na rubu šedozelená. Květy jsou po 4–12 v odstávajícím květenství ležícím víceméně na listech. Kvete od června do července. Plody jsou kulovité, nevýrazně žebernaté, lehce smáčknutelné. Lípa srdčitá je už od pradávna často vysazována v kulturní krajině, při lidských sídlech jako strom návesní, rodový, památný, jako součást alejí a v Čechách je považována za národní strom. Vyniká zejména jako solitérní strom. Její měkké dřevo je využíváno v řezbářství. Květ se sbírá pro léčivé účinky (např. do čajů).

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena Okresním národním výborem Kolín 29. června 1987, v Ústředním seznamu ochrany přírody jsou evidovány pod kódem 104043 /1, 2 a 3.

Fotogalerie

Hradové Střimelice - lípy u Hradových Střimelic, pohled od jihu (2015)Hradové Střimelice - lípy u Hradových Střimelic, pohled od západu (2015)Hradové Střimelice - lípy u Hradových Střimelic, cesta (2015)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Botany.cz

Mapa

Poloha

Lípy rostou v nadmořské výšce 402 metry okolo křížku na rozcestí jihovýchodně od Hradových Střimelic.

GPS: 49°53'56.962"N, 14°49'29.179"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK