Cesty a památky

Kolínsko » Dománovice » Dománovický břek

Dománovický břek
*

Dománovice, Příroda, Památné stromy

Památný strom Dománovický břek je vysoký 28,5 metrů, obvod kmene činí 197 cm a výška koruny 15,5 metrů (měření v roce 2014). Zasazen byl kolem roku 1860. Zdravotní stav a vitalita stromu jsou oslabené, nicméně strom plodí, vzhledem k  těžbě dřeva v Dománovickém lese je také ohrožen neúmyslným pokácením. 

Důvodem ochrany stromu je jeho význam jako cenného jedince svého druhu a také jeho výjimečný vzhled a rekordní vzrůst (je nejvyšší ze všech památných jeřábů v ČR). Strom roste na území chráněném jako evropsky významná lokalita (EVL) Dománovický les.

Jeřáb břek (Sorbus torminalis Crantz) NT je stromem rozšířeným v celé Evropě, na sever jeho areál zasahuje po střední Anglii, Německo, Polsko, na jihovýchod pak po střední Rusko. V České republice se vyskytuje roztroušeně převážně v teplejších oblastech, strom má obecně malou konkurenční schopnost, nevytváří souvislé porosty a vždy roste jen jako vtroušená dřevina. Jedná se o středně vysoký strom s rovným kmenem a košatou korunou. Nejčastěji dorůstá výšky kolem 15 až 20 m. Borka je v mládí tmavošedá a hladká, později buď výrazně šupinovitá nebo tmavá, kostičkovitě rozbrázděná, čímž připomíná borku hrušně či jabloně. Pupeny jsou vejcovité a žlutozelené, okraj šupin pak hnědě lemovaný. Střídavé listy tvarem připomínají hlohy, jsou však větší, 6–10 cm dlouhé a 4–6 cm široké. Čepel široce vejčitá, s 5–7 laloky, na líci lesklá. Řapík je 2–5 cm dlouhý. Listy na podzim zaujmou svým žlutočerveným až zářivě červeným zbarvením. Bílé květy v řídkém květenství se objevují v květnu. Plodem jsou drobné hnědé jedlé malvičky, chutí připomínající datle, které dozrávají na podzim. Břek se dožívá 100–150 let.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje ze dne 25. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104064.

Fotogalerie

Dománovice - Dománovický břek, celkový pohled (2016, foto Bohuslav Švácha)Dománovice - Dománovický břek, detail (2016, foto Bohuslav Švácha)

Zdroj informací

Botany.cz

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

 

Mapa

Poloha

Strom roste jihovýchodně od hřbitova a východně pod kótou Dománovický vrch 269 m. n. v. na kraji nově zalesněné paseky.

GPS: 50°6'35.631"N, 15°20'7.684"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK