Cesty a památky

Kolínsko » Dománovice » Dománovický břek

Dománovický břek

Dománovice, Příroda, Památné stromy

Jeřáb břek (Sorbus torminalis Crantz) vysoký 28,5 metrů s obvodem kmene 197 cm a výškou koruny 15,5 metrů (měření v roce 2014). Zasazen byl kolem roku 1860. Zdravotní stav a vitalita stromu jsou oslabené, nicméně strom plodí, vzhledem k  těžbě dřeva v Dománovickém lese je také ohrožen neúmyslným pokácením. 

Důvodem ochrany stromu je jeho význam jako cenného jedince svého druhu a také jeho výjimečný vzhled a rekordní vzrůst (je nejvyšší ze všech památných jeřábů v ČR). Strom roste na území chráněném jako evropsky významná lokalita (EVL) Dománovický les.

Jeřáb břek je stromem rozšířeným v celé Evropě, na sever jeho areál zasahuje po střední Anglii, Německo, Polsko, na jihovýchod pak po střední Rusko. V České republice se vyskytuje roztroušeně převážně v teplejších oblastech, strom má obecně malou konkurenční schopnost, nevytváří souvislé porosty a vždy roste jen jako vtroušená dřevina. Jedná se o středně vysoký strom s rovným kmenem a košatou korunou. Nejčastěji dorůstá výšky kolem 15 až 20 m. Borka je v mládí tmavošedá a hladká, později buď výrazně šupinovitá nebo tmavá, kostičkovitě rozbrázděná, čímž připomíná borku hrušně či jabloně. Pupeny jsou vejcovité a žlutozelené, okraj šupin pak hnědě lemovaný. Střídavé listy tvarem připomínají hlohy, jsou však větší, 6–10 cm dlouhé a 4–6 cm široké. Čepel široce vejčitá, s 5–7 laloky, na líci lesklá. Řapík je 2–5 cm dlouhý. Listy na podzim zaujmou svým žlutočerveným až zářivě červeným zbarvením. Bílé květy v řídkém květenství se objevují v květnu. Plodem jsou drobné hnědé jedlé malvičky, chutí připomínající datle, které dozrávají na podzim. Břek se dožívá 100–150 let. Břek je zařazen k vzácnějším druhům vyžadujícím další pozornost (C4a) a chráněným stromem je v Polsku.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena usnesením Krajského národního výboru Středočeského kraje ze dne 25. ledna 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104064.

Fotogalerie

Dománovice - Dománovický břek, celkový pohled (2016, foto Bohuslav Švácha)Dománovice - Dománovický břek, detail (2016, foto Bohuslav Švácha)

Zdroj informací

Botany.cz

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

 

Mapa

Poloha

Strom roste jihovýchodně od hřbitova a východně pod kótou Dománovický vrch 269 m. n. v. na kraji nově zalesněné paseky.

GPS: 50°6'35.631"N, 15°20'7.684"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK