Cesty a památky

Kolínsko » Ratboř » Cedr v Ratboři

Cedr v Ratboři
**

Ratboř, Příroda, Památné stromy

Památný strom Cedr v Ratboři byl podle tradice vysazený v roce 1918, vysoký je 24 metry, přičemž 21 metrů je výška koruny, 13 metrů šíře koruny, a obvod kmene je 277 cm (měřeno v roce 2009). Na Kolínsku se jedná o jediný chráněný exemplář tohoto druhu, celkově jsou v ČR chráněny pouze 4 cedry (ze semene tohoto stromu byla vypěstována sazenice, zasazená v roce 2006 v parku u nového zámku a další exemplář roste v lesoparku Borky v Kolíně). Zdravotní stav i vitalita stromu jsou výborné, předpokladem je tedy mohutný vzrůst i velké stáří.

Důvodem jeho ochrany je to, že se jedná o dendrologicky cenný druh a esteticky významný strom, který je součástí kulturní památky (hrobu K. Simona).

Cedr atlaský (Cedrus atlantica) EN je z čeledi borovicovitých, pocházející z pohoří Atlas v Maroku a Alžírsku, kde roste v horských lesích, nezřídka na vápencovém podkladu, v pásmu od 1370 až do 2200 m n. m. V oblastech s mírnými zimami je vysazován jako parková a zahradní dřevina. Vždyzelený jehličnatý strom, dorůstá výšky 30 až 40 metrů, jeho koruna je široká, kuželovitá, s větvemi vodorovně odstálými a vrcholem koruny obvykle vzpřímeným. Kmen je přímý, borka je tmavě šedohnědá, hladká, ve stáří šupinatě rozpraskaná a brázditá. Hnědožluté samčí šištice se objevují na podzim, jsou 3–5 cm dlouhé, válcovité, samičí šišky jsou vzpřímené, vejcovité, asi 6 × 4 cm velké, na okraji často lehce vtlačené, tmavozelené. Cedry se dožívají stáří až 2000 let. Jeho dřevo je trvanlivé, využívá se ve stavebnictví, truhlářství i řezbářství, dříve se sbírala i pryskyřice tohoto stromu.

Prohlášení za památku

Ochrana byla vyhlášena na základě usnesení Krajského národního výboru Středočeského kraje 25. 1. 1983, v Ústředním seznamu ochrany přírody je evidována pod kódem 104057.

Fotogalerie

Ratboř - cedr atlaský od západu (17. 9. 2011)Ratboř - cedr atlaský, detail (2009)Ratboř - cedr atlaský, šišky (2009)

Zdroj informací

Databáze památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Botany.cz.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Cedr roste u jižní zdi hřbitova na východním okraji obce.

GPS: 49°58'44.090"N, 15°9'45.610"E

Přístupnost

Volně přístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK