Cesty a památky

Kolínsko » Kolín » naučná stezka Borky

naučná stezka Borky

Kolín, Příroda, Naučné stezky

Novinka.

Moderní naučná stezka s 11 zastávkami, mnoha interaktivními prvky a hrami, při kterých lze využít i mobilní telefony či tablety. Trasa naučné stezky je dlouhá 4,5 kilometru a prochází stinným lesním komplexem smíšeného, listnatého i jehličnatého lesa, lužního lesa i borovou monokulturou, částečně také po prosluněném břehu řeky Labe a květnaté louce. Návštěvníci se na její trase postupně seznámí s různými typy lesa a rostlinami i živočichy na ně vázanými. Naučná stezka byla otevřena v roce 2001, v letech 2019-20 byla zásadně revitalizována nákladem 1,5 milionu Kč (finanční krytí zajistila společnosti Billa), slavnostní znovuotevření proběhlo 9. května 2020. 

Trasa je nenáročná, vede prakticky stále po rovině a většinou po kvalitních cestách. Značena je obousměrně standardními zeleno-bílými značkami naučných stezek,  doporučený směr je ovšem jít podle čísel jednotlivých zastávek. Jedná se o příjemnou naučnou procházkou ve vegetačním období roku, interaktivní tabule mohou posloužit jako učební materiál.

Úvodní panel Naučná stezka Borky v Křičkově ulici (na konci kaštanové aleje u bývalého památníku M. R. Štefánika) obsahuje základní údaje o trase, mapu a historií rekreačního lesa Borky a doplněn je interaktivním prvkem HLASY LESA. Od něj se vydáte vlevo a krátce nato (po 40 – 50 metrech) zahnete kolem venkovní posilovny vpravo přímo do lesa. Po dalších 100 metrech narazíte na 2. zastávku Ekosystém smíšeného lesa (borová doubrava, základní druhy dubů, cedr, škůdci na dubech a interaktivní prvek TOTEM s poznáváním druhů stromů). Hned vedle prvku TOTEM roste vlevo od cesty vzácný exemplář cedru atlaského (Cedrus atlanticaEN, další dva na Kolínsku rostou v Ratboři. Dále budete pokračovat na křižovatku lesních cest, kde stezka odbočuje šikmo vlevo, asi po 200 metrech přijdete na okraj sportovního areálu s hřišti, který obejdete podél oplocení až na roh fotbalového hřiště, na jehož rohu je 3. zastávka opět na téma Ekosystém smíšeného lesa (chudá borová doubrava, užitečný hmyz v lese, funkce zeleně a interaktivní prvek STROM JAKO DŮM). Pokračujte vlevo, stále podél oplocení hřiště, až přijdete k Brankovické ulici s červenou turistickou značkou. Tu přejdete a budete pokračovat na protilehlou lesní cestu, která se stáčí vpravo, do odlehlejší části lesoparku. Ta již není upravena parkově, cesta se místy mění na pouhou pěšinku, na trase minete  interaktivní prvek PRASE. Zanedlouho dorazíte ke 4. zastávce Ekosystém listnatého lesa (lužní les, síť potravních vztahů lesních živočichů a interaktivní prvek POTRAVNÍ LABYRINT). Od zastavení se dejte vlevo a po 200 metrech po rovné cestě světlým listnatým lesem mezi oplocením na křižovatku starých vozových cest, vlevo se na břehu Labe nachází 5. zastávka Ptačí společenstva (ptáci v lese, ptáci tekoucích vod velkých řek a interaktivní prvek HLASY PTÁKŮ). Po břehu řeky pokračujte vpravo a po asi 500 metrech následuje 7. zastávka Ekosystém říčního břehu (řeka Labe a interaktivní prvek EKOSYSTÉM ŘEKA). Stále podél řeky dojdete až k úpravně vody, kde odbočíte vpravo na nejprve písčitou a posléze asfaltovou cestu, po níž dojdete opět k Brankovické ulici s červenou turistickou značkou. Znovu ji přejdete kolmo a kolem plotu čistírny odpadních vod a chatek se zahrádkami Brankovice dojdete k zastávce č. 7 Ovocné dřeviny – sad (sadová úprava, 36 druhů ovocných stromů, dětské hřiště, interaktivní prvek s poznáváním ovocných plodů) na prosluněné mkvětnaté louce s altánem a lipovým tzv. „Námořnickým stromořadím“. O několik metrů dál, ještě na území ovocného sadu, narazíte na zastávku č. 8 Útulek pro psy (informace o psím útulku v Kolíně, mapa trasy, údaje o stezce a interaktivní prvek PSÍ PLEMENA). Vlevo se okrajem místní části Spálenka po ulici Aloise Vlasáka opět dostanete do lesa, kde je zastávka č. 9 Ekosystém jehličnatého lesa (chudá borová doubrava, základní druhy borovic, škůdci na borovicích a interaktivní prvek VĚŽ POZNÁNÍ). Na nedaleké křižovatce lesních cest je umístěn DENDROFON, na kterém si můžete vyzkoušet akustické vlastnosti jednotlivých druhů dřev. Opodál je předposlední zastávka č. 10 Geologie okolí naučné stezky (geologická mapa s průřezem, pedologická mapa s průřezem a interaktivním prvek SKLÁDAČKA s poznáváním živočichů, žijících v podzemí). Zde opustíte hlavní přímou cestu mírně vlevo, po asi 50 metrech na křižovatce lesních pěšin se dáte vpravo a kolem interaktivního prvku SRNEC přijdete k poslední zastávce č. 11 Lesní plody (parkový les Borky, lesopark, lesní plody podle barev a použití). Zanedlouho již přijdete na okrajovou zástavbu Kolína, podél které projdete k úvodnímu panelu, kde stezka končí.

Grafickou podobu panelů jednotlivých zastavení naučné stezky ztvárnil Jan Líbal z kolínského ateliéru Longin, autory textů jsou Ivo Rus z Regionálního muzea Kolín (1 - 6 a 9 - 11), Alice Vlková (8) a Jarmila Hrůzová (7). Interaktivní prvky zajistila společnost Awocado s. r. o. (Lesní svět).

Pro zvýšení atraktivity naučné stezky vznikla na její trase geolokační hra "Veverčí dobrodružství", kterou navrhla a pracovala společnosdt GEOFUN s. r. o. Aplikaci si hráči stahnou na úvodu cesty do svého chytrého mobilního telefonu přes QR kód a za pomocí nápověd veverky Terky je cílem nalézt ztracené srnče Mirečka po splnění celé řady úkolů (délka hry 2 hodiny). Současně je připravena i aplikace Hlasy zvěře od Lesního světa, spočívající v chytání zvířat (QR kódů) umístěných na trase naučné stezky. Po chycení zvířete se ozve jeho charakteristický zvuk, podle kterého ho mají hráči uhodnout.

Fotogalerie

Kolín - naučná stezka Borky, úvodní panel (2020)Kolín - naučná stezka Borky, hra pomocí vlastního mobilního zařízení Hlasy lesa (2020)Kolín - naučná stezka Borky, jaro (2006)Kolín - naučná stezka Borky, zastávka Ekosystém a interaktivní prvek Totem (2020)Kolín - naučná stezka Borky, ukázka textů jednotlivých zastavení (2020)Kolín - naučná stezka Borky, cesta (2006)Kolín - naučná stezka Borky, interaktivní prvek Prase (2020)Kolín - naučná stezka Borky, zastavení Ptačí společenstva a interaktivní prvek Hlasy ptáků (2020)Kolín - naučná stezka Borky, zastavení Ekosystém říčního břehu (2020)Kolín - naučná stezka Borky, cesta po břehu Labe (2020)Kolín - naučná stezka Borky (2006)Kolín - naučná stezka Borky, louka s altánem a ovocným sadem (2020)Kolín - naučná stezka Borky, interaktivní prvek Plemena psů (2020)Kolín - naučná stezka Borky, interaktivní prvek Věž poznání (2020)Kolín - naučná stezka Borky, zastavení Geologie a interaktivní prvek Skládačka (2020)Kolín - naučná stezka Borky, mapa (2020)

Zdroj informací

MÚ Kolín.

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Naučná stezka se nachází na severozápadním okraji Kolína, začátek a konec je na Zálabí v Křičkově ulici, nedaleko vyústění visuté lávky přes Labe z Kmochova ostrova (na okraji Borků za Stap barem).

GPS: 50°2'18.269"N, 15°11'30.610"E

Přístupnost

Volně přístupné

V tomto městě ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK