Cesty a památky

Kolínsko » Ratboř » nový zámek

nový zámek
***

Ratboř, Zámky, Zámky dochované

V sousedství starého zámku byla v letech 1910–13 postavena podle plánů Jana Kotěry jednopatrová moderní dvojvila pro Ervína a Otu Mandelíkovy, syny Bernarda Mandelíka, prvního majitele ratbořského velkostatku z jejich rodu. Jejich třetí bratr, Robert, obýval sousední starý zámek a možná proto se pro vilu vžil název nový zámek.

Bratři Mandelíkové koncipovali svůj požadavek na rodinné sídlo jako symetrický a prostorově detailně propracovaný dvojdům, který měl skloubit požadavky na luxusní a zároveň moderní rezidenci, odkazující ovšem na straně druhé na tradici šlechtických sídel. Tento záměr se podařilo Kotěrovi dokonale splnit, přestože ani jemu nebylo okamžitě zřejmé, jak se se zadáním vypořádat. Proto původní projekt v lehce post-empírových formách přepracoval ve stylu nového schematického klasicismu po vzoru italských předměstských vil palladiánského typu, na kterém se projevuje i jeho opatrný zájem o začínající kubismus (kovové zábradlí ústřední terasy „Patro nobile“ v hlavním průčelí, zadní průčelí budovy a sporá výzdoba v interiérech). Na sochařské výzdobě se podílel významný sochař Jan Štursa, který v roce 1913 doplnil hlavní průčelí michelangelovsky pojatými sochami** Génia ducha a Génia hmoty, geometrická výmalba interiérů byla provedena podle návrhů Františka Kysely. V parku je umístěna dekorativní kubisticky pojatá váza od Emila Králíčka z roku 1913, přemístěná sem ze dvora pražského domu Diamant.

V letech 1947 – 1996 byla v novém zámku škola, poté byl zámek navrácen potomkům rodiny Mandelíkových, kteří ho v roce 1999 prodali. V letech 2000 – 2002 byla novým majitelem budova opraven a přestavěna na hotel Chateau Kotěra, jeho původní prostory byly citlivě obnoveny podle dochovaných fotografií (pořízeny byly samotným Kotěrou) a vybaveny dobovým mobiliářem nebo jeho napodobeninami.

Nový zámek je obdélná jednopatrová stavba s dvěma vysunutými bočními rizality, ukončenými trojúhelníkovitými štíty. Nad středovou částí hlavního vstupního (východního) průčelí se vypíná monumentální kupole, v zadní části je oválná společenská místnost určená původně pro setkávání širší rodiny majitelů (dnes restaurace). Zajímavé je i horizontální prosvětlení postranních křídel prosklenými výstupky zimních zahrad na konci vnitřních chodbových koridorů a celkový dojem exteriéru, který je umocněn geometrickým dekorem členění oken a mříží, tvořících zábradlí balkonů. Vnitřek stavby je důsledně koncipován osově (symetricky), společné prostory sloužily jako místo setkávání rodiny, ale i jako reprezentativní vkusné a honosné sály. Za hlavními dveřmi je vstupní salónek, z něhož vybíhají kolmé chodby, ukončené již zmíněnými zimními zahradami, vedoucí ke dvěma schodišťovým halám, prostupujícím oběma patry. Jimi se vstupovalo do oddělených intimních částí domu, obývaných jednotlivými rodinami obou bratrů.

Pokud bychom tuto stavbu chtěli považovat za zámek (jedná se ale opravdu spíše o vilu), byl by to poslední zámek postavený v České republice.

Otevírací doba: zámek je k prohlídkám otevřen denně celoročně od 9:00 do 18:00 hodin (poslední prohlídka v 17:00 hodin).

Vstupné: základní vstupné činí 70 Kč, snížené vstupné (děti od 10 let a důchodci) 50 Kč, hosté ubytovaní v hotelu a hosté restaurace mají prohlídku zadarmo.

Prohlášení za památku

Nový zámek byl 31. 12. 1965 zapsán spolu s areálem starého zámku a sýpky  do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 42282/ 2–845.

Fotogalerie

Ratboř - tzv. Nový zámek, hlavní vstupní průčelí (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, dálkový pohled od severozápadu (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, pohled od jihu (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, vstupní partie s věží (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, socha Génia hmoty (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, socha Génia ducha (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, detail balkonu v průčelí (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, detail vstupních dveří (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, zámecký pokoj č.117 (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, jižní schodiště do 1. patra (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, detail zábradlí u jižního schodiště (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, lustr v jižním schodišti (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, severní schodiště do 1. patra (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, jižní chodba přízemí (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, severní chodba přízemí (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, prosklený arkýř severní chodby s kryty na topení (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, kruhový sál pod kupolí v 1. patře (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, detail původního krytu topení (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, detail původního krytu topení (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, jeden z pokojů v přízemí (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, severní zimní zahrada (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, zadní terasa na západní straně budovy (2008)Ratboř - tzv. Nový zámek, kubistická váza v parku od Emila Králíčka (2008)

TOULAVÁ KAMERA / CESTOPISY / VIDEA

Mapa

Poloha

Nový zámek čp. 40 stojí na západním okraji obce.

GPS: 49°58'38.550"N, 15°9'15.510"E

Přístupnost

Přístupné/vstupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK