Cesty a památky

Kolínsko » Ratboř » panská sýpka

panská sýpka
*

Ratboř, Ostatní stavby, Hospodářská zařízení a dvory

Památkově hodnotná barokní sýpka z poloviny 18. století, která je posledním pozůstatkem hospodářského dvora, přiléhajícího kdysi ke starému zámku. Dvůr byl až na sýpku zbořen v letech 1986-89 a na jeho místě byla realizována stavba rodinných domů. Zdevastovaná sýpka byla kvalitně opravena v letech 2018-19.

Patrová sýpka obdélného půdorysu je vystavěna ze směsi cihel a lomového kamene a opatřena je barokní vápennou omítkou. Průčelí ukončuje výžlabková korunní římsa, v podélném západním průčelí, otočeném do zaniklého dvora, vyniká pravoúhlý vstup s dřevěnou zárubní a dvoukřídlými dřevěnými dveřmi. Štít s volutovými křídly člení lisény a vrcholí trojúhelným štítovým nástavvcem. Sedlovou střechu kryjí bobrovky.

Prohlášení za památku

Sýpka byla spolu s areálem starého zámku zapsána 31. 12. 1965 do Ústředního seznamu nemovitých kulturních památek ČR pod číslem 42282/ 2–845.

Fotogalerie

Ratboř - panská sýpka od jihozápadu (2020)Ratboř - panská sýpka od jihovýchodu (2020)Ratboř - panská sýpka, východní štít (2020)Ratboř - panská sýpka, okno (2020)Ratboř - panská sýpka před opravou (2008)

Mapa

Poloha

Sýpka stojí na volném prostranství mezi starým zámkem a kostelem.

GPS: 49°58'41.110"N, 15°9'25.420"E

Přístupnost

Nepřístupné

V této obci ještě naleznete

O nás

Ohlasy

Napište nám

texty a foto Roman ŠULC, video a střih Jan KUBKA, www Tomáš ADÁMEK